OVB Allfinanz Slovensko

SAP Business One pomáha klientom plniť si ciele a túžby

Zhrnutie projektu

OVB má zastúpenie v 15 európskych krajinách a je tak jediným poskytovateľom finančných služieb, ktorý pôsobí v celej Európe. Úspešný vývoj spoločnosti je už 50 rokov založený na obchodnom modeli, ktorý v rámci takzvanej Allfinanz-koncepcie sprostredkovateľských služieb sústreďuje pozornosť na priania a ciele svojich klientov. Zároveň poskytuje svojim finančným sprostredkovateľom spoľahlivý rámec pre ich samostatnú podnikateľskú činnosť v kariérnom systéme OVB.

Výzvy a požiadavky

Nevyhovujúca verzia pôvodného informačného systému prinútila spoločnosť OVB hľadať nový, spoľahlivý a nadnárodný informačný systém. Konečné rozhodnutie padlo na SAP Business One, ktorý presvedčil aj svojou komplexnosťou medzi konkurenciou. Implementačný partner, spoločnosť SOFTIP, dokázal v pomerne krátkom čase nasadiť SAP Business One v OVB a zefektívniť tak firemné procesy potrebné pre plynulý chod a fungovanie spoločnosti.
Výsledky a prínosy

OVB Allfinanz Slovensko, pôsobiaci vo finančnom sektore, získal vďaka komplexnosti SAP Business One spoľahlivého partnera pre svoje každodenné činnosti. Získané benefity umožňujú spoločnosti sústrediť sa na svoj core biznis.

Legislatívne účtovníctvo SR

Spracovanie bankových operácií

BWA report

Majetok

Skladová evidencia interných tlačovín a materiálov

Integrácia na interný OVB systém

Financie

SAP Business One

"SAP Business One nám umožňuje sústrediť sa na svoju prácu."

Andrea Ružeková

OVB Allfinanz Slovensko ,a.s.
finančná riaditeľka

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie