CORTEC

SAP Business One naplnil očakávania a potvrdil svoje kvality

Zhrnutie projektu

Spoločnosť CORTEC s.r.o. bola založená v júni 1992. 27 členný zamestnanecký tím ponúka bezmála 30ročné skúsenosti v oblasti projekcie, poradenstva, realizácia (inštalácie), autorizovanými servisnými službami a široké portfólio zariadení od mnohých svetovo uznávaných výrobcov technológií pre profesionálne kuchyne, obchod s potravinami a ďalšie potravinárske zariadenia.

Výzvy a požiadavky

Pôvodný informačný systém spoločnosti CORTEC nevyhovoval. Hľadala moderný a spoľahlivý systém, s využitím praktickej mobilnej aplikácie pre riadenie servisu. Z veľkého množstva dodávateľov padol konečný výber na SAP Business One a spoločnosť SOFTIP, ktorí presvedčili svojimi silnými stránkami a skúsenosťami z iných implementácií v danom segmente.

Výsledky a prínosy

SAP Business One priniesol spoločnosti CORTEC množstvo benefitov, ktoré pomohli optimalizovať a zefektívniť chod jednotlivých procesov vo firme.

Hostingové prostredie na platforme SAP HANA

Mobilná aplikácia online pre servisných pracovníkov na riešenie servisných zásahov

Skladová evidencia, optimalizácia zásob

Riadenie procesu predaja od cenových ponúk po realizáciu

Riadenie procesov nákupu

Registračná pokladňa eKasa

Efektívna komunikácia v rámci firmy

Obchod a služby

SAP Business One

"SAP Business One nám umožnil fungovať rýchlejšie, efektívnejšie a byť bližšie pri našich zákazníkoch."

Róbert Gerec

CORTEC, s.r.o.
majiteľ spoločnosti

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie