SOFTIP úspešne nasadil riešenie SAP v DPD

Zhrnutie projektu

Kuriérska spoločnosť Direct Parcel Distribution (DPD) poskytuje prepravu a doručovanie balíkov v rámci Slovenska a do viac ako 230 krajín sveta. SOFTIP v spoločnosti úspešne nasadil informačný systém SAP Business One. Tento komplexný nástroj používateľom umožní riadenie všetkých kľúčových procesov vo firme, zlepší efektivitu jej fungovania a umožní jej ďalej expandovať na trhu prepravných služieb.

Výzvy a požiadavky

Hlavným poslaním spoločnosti DPD SK (Direct Parcel Distribution, SK) je doručovanie zásielok s množstvom unikátnych pridaných služieb - na rozdiel od väčšiny firiem je prevádzka kuriérskej spoločnosti priamo závislá na aktuálnych dátach vo finančnom systéme. Preto hľadali bezchybne fungujúci systém.

Riešenie postavené na báze SAP Business One si zvolili kvôli jeho komplexnosti, ale aj rýchlemu nasadeniu do prevádzky a cene za dodávané riešenie. Implementované moduly ekonomiky a logistiky boli rozšírené o funkcionalitu zohľadňujúcu špecifiká kuriérskych služieb.

Výsledky a prínosy

SOFTIP je v prípade produktu SAP Business One jedným z najvýznamnejších partnerov SAP, globálneho lídra v oblasti podnikových informačných systémov, v stredoeurópskom regióne. Preto svojim zákazníkom dokáže ponúkať špičkové služby pri navrhovaní ideálneho riešenia, jeho prispôsobenia konkrétnym požiadavkám a následnej implementácie.

Rýchla implementácia

Funkcionalita zohľadňujúca špecifiká kuriérskych služieb

Kvalitný reporting

Zníženie prácnosti a časovej náročnosti vykazovania

Aj v prípade Direct Parcel Distribution SK musel brať do úvahy, že spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny GeoPost a je povinná reportovať vybrané ekonomické ukazovatele do materskej spoločnosti. Preto boli pripravené reporty, ktoré priamo generujú požadované výstupy. Podklady pre dané reporty sú zozbierané z viacerých zdrojových základní. Zavedením reportingu sa skrátila doba vykazovania a ušetrilo sa množstvo ľudskej práce na prípravu výstupov pre materskú spoločnosť.

Obchod a služby

SAP Business One

"Už krátko po pomerne rýchlom a úspešnom nasadení základnej funkcionality začali sami používatelia prichádzať s návrhmi na implementáciu ďalších funkcií. Spolu so SOFTIPom máme pripravený plán, ktorého realizácia akceleruje výkonnosť a efektivitu finančného oddelenia a administratívnych procesov.“

Vladimír Fuga

Direct Parcel Distribution SK
Finančný manažér

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie