SOFTIP úspešne nasadil riešenie SAP v DPD

Profil zákazníka

Kuriérska spoločnosť Direct Parcel Distribution (DPD), člen skupiny DPDgroup, poskytuje prepravu a doručovanie balíkov v rámci Slovenska a do viac ako 230 krajín sveta. Majoritným akcionárom DPD je GeoPost, holding francúzskej skupiny Le Groupe La Poste. Na slovenský trh vstúpilo DPD v roku 2002. Požiadavky slovenských zákazníkov v súčasnosti zabezpečuje centrálne triediace stredisko v Dolnom Hričove a štrnásť regionálnych dep.

Zhrnutie projektu

SOFTIP úspešne nasadil v spoločnosti Direct Parcel Distribution SK informačný systém SAP Business One. Riešenie určené pre malé a stredné podniky je komplexným nástrojom, ktorý používateľom umožní riadenie všetkých kľúčových procesov vo firme, zlepší efektivitu jeho fungovania a umožní mu ďalej expandovať na trhu prepravných služieb.

Rýchla implementácia

Funkcionalita zohľadňujúca špecifiká kuriérskych služieb

Zníženie prácnosti a časovej náročnosti

Kvalitný reporting

DPD si zvolila riešenie postavené na báze SAP Business One práve kvôli jeho komplexnosti, ale aj rýchlemu nasadeniu do prevádzky a cene za dodávané riešenie. Implementované moduly ekonomiky a logistiky boli rozšírené o funkcionalitu zohľadňujúcu špecifiká kuriérskych služieb.

Hlavným poslaním spoločnosti DPD SK (Direct Parcel Distribution, SK) je doručovanie zásielok s množstvom unikátnych pridaných služieb - na rozdiel od väčšiny firiem je prevádzka kuriérskej spoločnosti priamo závislá na aktuálnych dátach vo finančnom systéme. Preto hľadali bezchybne fungujúci systém.

SOFTIP je v prípade produktu SAP Business One jedným z najvýznamnejších partnerov SAP, globálneho lídra v oblasti podnikových informačných systémov, v stredoeurópskom regióne. Preto svojim zákazníkom dokáže ponúkať špičkové služby pri navrhovaní ideálneho riešenia, jeho prispôsobenia konkrétnym požiadavkám a následnej implementácie.

Aj v prípade Direct Parcel Distribution SK musel brať do úvahy, že spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny GeoPost a je povinná reportovať vybrané ekonomické ukazovatele do materskej spoločnosti. Preto boli pripravené reporty, ktoré priamo generujú požadované výstupy. Podklady pre dané reporty sú zozbierané z viacerých zdrojových základní. Zavedením reportingu sa skrátila doba vykazovania a ušetrilo sa množstvo ľudskej práce na prípravu výstupov pre materskú spoločnosť.

Obchod a služby

SAP Business One

"Už krátko po pomerne rýchlom a úspešnom nasadení základnej funkcionality začali sami používatelia prichádzať s návrhmi na implementáciu ďalších funkcií. Spolu so SOFTIPom máme pripravený plán, ktorého realizácia akceleruje výkonnosť a efektivitu finančného oddelenia a administratívnych procesov.“

Vladimír Fuga

Direct Parcel Distribution SK
Finančný manažér

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One