Prvá slovenská tlačiareň s certifikátom GOTS beží na SAP Business One

Zhrnutie projektu

MERCHYOU je prvá a zároveň jediná česko-slovenská textilná tlačiareň s ekologickým certifikátom GOTS. Medzi jej zákazníkov patria známe kapely, festivaly, módne značky, či reklamné agentúry. V priebehu rokov vyrátla na firmu so 40 zamestnancami a expandovala na európsky trh. Sme radi, že SAP Business One môže byť súčasťou tohto úspechu.

Výzvy a požiadavky

1. Vízia rastu spoločnosti, zvyšovanie kapacity výroby a zamestnancov
2. Byť rovnocenným partnerom pre európske spoločnosti

Efektívne zvládnutie zákazky na potlač textilu si vyžaduje optimálny proces. Od poskytnutia kvalitného poradenstva pri špecifikácii zákazníckych požiadaviek, cez objednanie vstupného materiálu, naskladnenie, prehľadný a efektívny proces výroby a následné dodanie špičkového produktu k zákazníkovi.

Výsledky a prínosy

Riešenie SAP Business One sa ukázalo ako customizovateľný systém, ktorým je možné pokryť požadované procesy firmy. Navyše obchodník a konzultanti SOFTIPU ľudským a kvalifikovaným prístupom pomohli firme v začiatkoch prechodu na nový systém, ako aj počas celej implementácie systému SAP Business One.

Riadenie procesu nákupu, predaja a vzťahov so zákazníkmi

Riadenie výroby

Webový customer portál s textilom, prepojenie do SAP

Aplikácia pre balenie a expedíciu

Priemysel

SAP Business One

"Merchyou má zhruba 40 zamestnancov a stále rastie. Preto je pre nás SAP Business One veľkou pomocou a perspektívou do budúcna.”

Drahoš Šišovič

CEO, MERCHYOU

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie