Komplexný a multijazyčný. Aj taký je SAP Business One.

Zhrnutie projektu

AGGLU SK, s.r.o je progresívna, dynamická a neustále rozrastajúca sa spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom, českom a maďarskom trhu. Primárne sa zaoberá distribúciou a predajom priemyselných lepidiel mnohých svetových výrobcov, ale aj poradenstvom a poskytnutím konzultácií v tejto oblasti. Spoločnosť AGGLU Technology s.r.o. ponúka svojim zákazníkom komplexné riešenia v oblasti aplikácie priemyselných lepidiel a tmelov. Prináša moderné a spoľahlivé aplikačné technológie pre mnohé priemyselné odvetvia.

Výzvy a požiadavky

Pôvodný informačný systém, nasadený v AGGLU SK, spoločnosti nevyhovoval. Jeho nedostatočná funkcionalita si vyžiadala hľadanie nového, moderného a spoľahlivého systému. Medzi hlavné priority patrila otvorenosť systému s možnosťou dopracovania prepojení medzi spoločnosťami AGGLU SK a AGGLU Technology. Tieto požiadavky dokonale naplnil SAP Business One, svojou komplexnosťou a multijazyčnosťou. Spoločnosť SOFTIP, slovenská jednotka pre SAP Business One, bola schopná dodať toto riešenie podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.


Výsledky a prínosy

Spoločnosť AGGLU SK hľadala komplexnosť, kvalitu a efektivitu. Vďaka informačnému systému SAP Business One, získala spoľahlivého partnera, vďaka ktorému dokáže promptnejšie a efektívnejšie reagovať na potreby trhu.

CRM, príležitosti, nákup a predaj, skladové hospodárstvo

Legislatívne účtovníctvo SR, spracovanie bankových operácií, majetok

Štandardná SAP mobilná aplikácia.

Sklady s úložnými miestami a sledovaním šarží

Výroba Agglu – rozvažovanie lepidiel

Výroba Agglu Technology – výroba technológií

Sledovanie plánov obchodných manažérov, dashboardy

Web aplikácia pre prehľad aktivít a zadávanie úloh

Servis

Elektronická fakturácia

Obchod a služby

SAP Business One

"Váš úspech je aj naším úspechom."

Ján Antal

AGGLU SK, s.r.o.
majiteľ spoločnosti

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie