MEDITRADE

Veľa krajín.
Jeden systém

Zhrnutie projektu

Spoločnosť MEDITRADE bola založená v roku 1991. Dnes patrí medzi lídrov v oblasti distribúcie zariadení pre poruchy srdcového rytmu, intervenčnú kardiológiu, kardiochirurgiu, chirurgiu a množstvo ďalšieho špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Spoločnosť pôsobí v piatich krajinách, v systéme SAP Business One pracuje 7 spoločností.

Výzvy a požiadavky

1. Vízia dynamického rozvoja spoločnosti
2. Expanzia do ďalších krajín

Práca so zdravotníckym materiálom si pritom vyžaduje precíznosť, presnosť, kvalitu, zodpovednosť a pružnosť.

Výsledky a prínosy

Nasadenie informačného systému na báze SAP Business One prinieslo zjednotenie dátovej základne dcérskych spoločností v jednotlivých krajinách a množstvo ďalších benefitov.

Synchronizácia master dát medzi krajinami

Automatizovaná výmena dokladov medzi spoločnosťami

EDI elektronická výmena dokumentov s dodávateľmi a odberateľmi

Sklady riadené čítačkami QR kódov s prísnou evidenciou sériových čísiel, šarží a exspirácií

Riadenie procesov obchodu, nákupu a predaja

E-shop

Servis predaných zariadení

Riadenie a plánovanie financií a legislatívne účtovníctvo

Obchod a služby

SAP Business One

„Ako sa rozvíja a rastie naša spoločnosť, tak sa s ňou rozvíja a rastie aj SAP Business One.“

Pavel Bohdal

MEDITRADE
Majiteľ spoločnosti

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie