MEDITRADE

Veľa krajín.
Jeden systém

Zhrnutie projektu

Spoločnosť MEDITRADE bola založená v roku 1991. Dnes patrí medzi lídrov v oblasti distribúcie zariadení pre poruchy srdcového rytmu, intervenčnú kardiológiu, kardiochirurgiu, chirurgiu a množstvo ďalšieho špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Spoločnosť pôsobí v piatich krajinách, v systéme SAP Business One pracuje 7 spoločností.

Výzvy a požiadavky

1. Vízia dynamického rozvoja spoločnosti
2. Expanzia do ďalších krajín

Práca so zdravotníckym materiálom si pritom vyžaduje precíznosť, presnosť, kvalitu, zodpovednosť a pružnosť.

Výsledky a prínosy

Nasadenie informačného systému na báze SAP Business One prinieslo zjednotenie dátovej základne dcérskych spoločností v jednotlivých krajinách a množstvo ďalších benefitov.

Synchronizácia master dát medzi krajinami

Automatizovaná výmena dokladov medzi spoločnosťami

EDI elektronická výmena dokumentov s dodávateľmi a odberateľmi

Sklady riadené čítačkami QR kódov s prísnou evidenciou sériových čísiel, šarží a exspirácií

Riadenie procesov obchodu, nákupu a predaja

E-shop

Servis predaných zariadení

Riadenie a plánovanie financií a legislatívne účtovníctvo

Obchod a služby

SAP Business One

„Ako sa rozvíja a rastie naša spoločnosť, tak sa s ňou rozvíja a rastie aj SAP Business One.“

Pavel Bohdal

MEDITRADE
Majiteľ spoločnosti

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie