Množstvo procesov, jeden SAP Business One

Zhrnutie projektu

Betamont patrí medzi lídrov v oblasti vývoja a integrácie vlastných inteligentných dopravných technológií v cestnej a železničnej doprave. Spoločnosť dnes pôsobí v 12 krajinách. Jej portfólio je formované modulárnym konceptom Measure-in-Motion.

Výzvy a požiadavky

1. Vízia zefektívnenia práce zamestnancov spoločnosti na jednotlivých oddeleniach
2. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu
3. Expanzia do zahraničia a možnosti využitia aktuálnych IT technológií

Výsledky a prínosy

Práca v oblasti dopravných technológií si vyžaduje komplexnosť, kvalitu, pružnosť a efektivitu. A práve tieto požiadavky dokázal naplniť informačný systém SAP Business One, schopný reflektovať neustále sa meniace požiadavky trhu.

Evidencia zákazky vo fáze obchodu, aj realizácie

Kalkulácie - import z Cenkros

Skladová evidencia

Integrácia na dochádzkový systém a mzdy

Priemysel

SAP Business One

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie