Množstvo procesov, jeden SAP Business One

Zhrnutie projektu

Betamont patrí medzi lídrov v oblasti vývoja a integrácie vlastných inteligentných dopravných technológií v cestnej a železničnej doprave. Spoločnosť dnes pôsobí v 12 krajinách. Jej portfólio je formované modulárnym konceptom Measure-in-Motion.

Výzvy a požiadavky

1. Vízia zefektívnenia práce zamestnancov spoločnosti na jednotlivých oddeleniach
2. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu
3. Expanzia do zahraničia a možnosti využitia aktuálnych IT technológií

Výsledky a prínosy

Práca v oblasti dopravných technológií si vyžaduje komplexnosť, kvalitu, pružnosť a efektivitu. A práve tieto požiadavky dokázal naplniť informačný systém SAP Business One, schopný reflektovať neustále sa meniace požiadavky trhu.

Evidencia zákazky vo fáze obchodu, aj realizácie

Kalkulácie - import z Cenkros

Skladová evidencia

Integrácia na dochádzkový systém a mzdy

Priemysel

SAP Business One

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie