SOFTIP získal ocenenie SAP Business One Highest Revenue 2020

26.04.2021

Rok 2020 bol špecifický pre nás všetkých, pandémia nám skrížila mnoho plánov. O to viac nás potešilo, že sa nám podarilo zopakovať úspech z predchádzajúcich období a obhájiť pozíciu slovenskej jednotky pre SAP Business One.

 

Poďakovanie patrí predovšetkým našim klientom, tým novým aj tým existujúcim, za ich dôveru, spoločnosti SAP za podporu a celému nášmu tímu kompetenčného centra SAP Business One za dosiahnutie týchto skvelých výsledkov. Ďakujeme a tešíme sa na nové výzvy roku 2021.