Jednoduchšia orientácia, oveľa vyššie nároky. Microsoft mení partnerské kritériá

03.10.2022

Microsoft nastavil prísnejšie podmienky pre vstup firiem do partnerského programu. Svojim zákazníkom tak zjednodušil výber vhodného dodávateľa IT riešení, ale aj výrazne zvýšil tlak na kvalitu (nielen) slovenských partnerov. Medzi dodávateľov, ktorí úspešne splnili nové kritériá, sa už zaradil SOFTIP.

 

Držiteľ doterajších 12 zlatých kompetencií získal po novom až 5 titulov Microsoft Solutions Partner z celkového počtu 6. A to hneď v rovnaký deň, ako Microsoft zverejnil nové podmienky, čím sa na Slovensku nemôže pochváliť žiadna iná spoločnosť. 

V praxi to znamená, že sa naň aj naďalej môžu s dôverou obracať firmy, ktoré hľadajú partnera pre cloudové riešenia Microsoft spadajúce do oblastí:

 

Data & AI │ Azure – riešenia v oblasti manažmentu dát a umelej inteligencie,

Digital & App Innovation │ Azure – digitálne riešenia a inovácie aplikácií v cloude,

Infrastructure │ Azure – migrácia kľúčových infraštruktúrnych komponentov do cloudu Microsoft Azure,

Modern Work – zvýšenie produktivity a moderná spolupráca zamestnancov  pomocou Microsoft 365 / Office 365,

Security – riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti na ochranu podnikov pred online hrozbami.

 

Vo všetkých je SOFTIP Microsoft Solution Partnerom, získal teda veľmi vysoké bodové hodnotenia v súčte troch kategórií – Performance (Výkonnosť), Skilling (Zručnosti) a Customer Success (Úspech zákazníkov), pre každú z uvedených designácií. 

 

 

 

 

Čo to v praxi znamená?

„Microsoft sleduje počet nových zákazníkov za posledných 12 mesiacov v danej oblasti. Čo je dôležité, zohľadňuje nielen prírastky, ale aj ich úbytky a v prípade SOFTIPu potvrdil, že máme bohaté skúsenosti z množstva nasadených riešení,“ vysvetľuje Ján Schwarz, technický riaditeľ SOFTIPu a riaditeľ divízie Cloud Enterprise Solutions.

Ďalej sa hodnotí kvalifikácia partnera prostredníctvom získaných certifikácií – čo je dôkazom jeho investícií do potrebných školení a certifikácií zamestnancov. No a v tretej kategórii sa zameriava na osvojenie technológií u zákazníkov, meraný rastom využitia technológií (usage) a počtom nasadených riešení. Podmienkou je získať minimálne 70 bodov zo 100 možných pre každé oprávnenie zvlášť, s tým, že body musí partner získať v každej kategórii.

 

 

Ján Schwarz, technický riaditeľ SOFTIPu a riaditeľ divízie Cloud Enterprise Solutions

 

„Som veľmi hrdý, že sme potvrdili vysoký štandard našich služieb aj expertov. Môže tak ďalej pokračovať dlhoročné partnerstvo s jednou z najväčších a najvýznamnejších technologických spoločností na svete. Udržať si získaný status bude síce náročnejšie ako v minulosti, no verím, že sa nám to aj v spolupráci s našimi zákazníkmi bude dariť,“ povedal Schwarz.

Aktuálny nositeľ ocenenia Microsoft Partner of the Year 2022 v kategórii víťazi krajín / regiónov disponuje okrem najnovšieho titulu Microsoft Solutions Partner navyše aj štyrmi rozšírenými špecializáciami pre cloudové nástroje na platforme Microsoft. Tie sú ďalším potvrdením líderskej pozície SOFTIPu v oblasti zavádzania inovatívnych zákazníckych riešení v cloude.

 

 

Tím divízie Cloud Enterprise Solutions spoločnosti SOFTIP

 

Microsoft Cloud Partner Program

Nový partnerský program nahradil doterajšiu schému Microsoft Partner Network. Jej dlhý a pestrý zoznam kompetencií už zákazníkom komplikoval hľadanie skúseného dodávateľa pre oblasť, ktorá je predmetom ich záujmu. Nový program má priniesť zjednodušenie tohto zložitého systému.

Doterajších 18 kompetencií nahradilo 6 oprávnení tzv. Designations. Okrem vyššie spomenutých, ktorých držiteľom je SOFTIP, medzi ne patrí aj titul Microsoft Solutions Partner for Business Applications.

Program je účinný od 3. októbra 2022.

 

 

Článok bol uverejnený na TREND.sk / Biznis: 
Jednoduchšia orientácia, oveľa vyššie nároky. Microsoft mení partnerské kritériá