Microsoft Cloud ako ideálna platforma pre expanziu firmy

Zhrnutie projektu

MEDUSA Group je najväčšou gastronomickou skupinou pôsobiacou na slovenskom trhu, pre ktorú aktuálne pracuje vyše 1 300 zamestnancov. Prechodom do cloudu Microsoft Azure získala spoločnosť riešenie, ktoré dokáže pružne reagovať na jej rýchly rozvoj a s tým súvisiace narastajúce požiadavky na infraštruktúru, a zároveň šetrí náklady.

Výzvy a požiadavky

Spoločnosť MEDUSA GROUP bola založená v roku 2003 otvorením reštaurácie Medusa v historickom centre Bratislavy. Dnes je lídrom na slovenskom gastronomickom trhu. Vďaka unikátnemu konceptu zaznamenala spoločnosť prudký rast svojich prevádzok, čo spôsobilo určitú formu diskomfortu pri správe IT. Rôzne platformy, rôzne verzie produktov, distribuované riešenie s rôznou úrovňou zastaranosti HW, ako aj ťažko predikovateľné budúce nároky na HW zázemie boli spúšťačom potrieb hľadania vhodnej platformy a riešenia problému.

Prioritným cieľom projektu bolo nájsť spôsob, ako sa vysporiadať s akýmkoľvek rastom spoločnosti bez potreby investičnej viazanosti, teda nasadiť také riešenie, ktoré bude schopné skutočne flexibilne reagovať na expanzívne plány spoločnosti. Súčasne bolo dôležité zabezpečiť zjednotenie existujúcej platformy a stanovenie komunikačného štandardu. A to všetko pri zabezpečení vysokej dostupnosti reštauračného systému a ERP systému SAP.

Výsledky a prínosy

Pri hľadaní vhodného riešenia sa zvažovalo najprv klasické riešenie s vybudovanou vlastnou serverovňou, spojené s nákupom nového hardvéru. Existujúce hardvérové zariadenie bolo zastarané a kapacitou, ani výkonom už nepostačovalo pre rozsiahlu konsolidáciu a centralizáciu IT služieb v spoločnosti. Vzhľadom na plánovaný rast spoločnosti sa vyžadovala investícia väčšieho rozsahu, ktorá by dokázala zabezpečiť zvýšené požiadavky na IT služby predpokladané v krátkej budúcnosti.

Po vykonaní finančnej analýzy takéhoto riešenia si zákazník nakoniec zvolil inovatívny spôsob realizácie vybudovaním IT infraštruktúry v cloude Microsoft Azure. Jedným z hlavných dôvodov tohto rozhodnutia bola rozsiahla flexibilita, ktorú toto riešenie ponúka.

Zjednotenie existujúcej platformy s online prístupom prevádzok

Vysoká flexibilita infraštruktúry podľa aktuálnych potrieb

Zníženie nákladov na infraštruktúru

Zefektívnenie práce zamestnancov

Napojenie na WAN sieť zákazníka sa zrealizovalo VPN spojením so sieťou v Microsoft Azure, čím bolo možné dodržať bezpečnostnú požiadavku zákazníka, ktorá vyžadovala prístup k vybraným IT službám len prostredníctvom lokálnej siete. Inovované riešenie umožnilo centralizáciu ERP systému SAP a reštauračného systému s online prístupom z jednotlivých prevádzok. Nahradilo sa tým pôvodné riešenie, ktoré vyžadovalo prácne manuálne zhrávanie a spracovávanie údajov v centrále spoločnosti.

Zákazník v rovnakom čase skombinoval vybudovanie IT infraštruktúry v cloude Microsoft Azure s prechodom pôvodného emailového systému do prostredia Office 365. Voľba plánu Office 365 Enterprise E3 akcelerovala efektivitu práce používateľov, pretože pôvodný IMAP prístup k emailom bol nahradený produktom Exchange Online a doplnené boli aj ďalšie služby, ako napríklad Skype for Business a SharePoint Online. Implementovaná služba správy prístupov k informáciám (Azure RMS) umožnila vysokú mieru ochrany údajov umiestnených v cloude, čím sa eliminovali obavy z umiestnenia firemných údajov mimo priestorov spoločnosti.

Zvolený spôsob realizácie umožňuje postupné rozširovanie IT zariadení v takom tempe, v akom si to procesy v spoločnosti vyžadujú. Microsoft Azure je tak ideálnou platformou aj pre jej ďalšiu expanziu. Integrácia riešenia do existujúceho IT prostredia bez nutnosti počiatočných investícií do hardvéru eliminovala náklady na obstaranie a následnú správu. Navyše zákazník platí len za to, čo v skutočnosti využíva.

Vysoká dostupnosť reštauračného systému Blue Gastro a ERP systému SAP bola ďalšou požiadavkou, ktorú sa podarilo naplniť. Vďaka 99,9 % garancii dostupnosti služieb Microsoft Azure sú tieto kľúčové IS všetkým zamestnancom vždy k dispozícii.

Obchod a služby

Microsoft Azure

Office 365

„V Microsoft Azure sme našli riešenie, ktoré nielenže zefektívnilo prácu našich zamestnancov, ale zároveň šetrí náklady na infraštruktúru a dokáže sa flexibilne prispôsobovať našim narastajúcim požiadavkám.“

Róbert Vysoký

MEDUSA GROUP
IT Manager

Použité produkty a technológie

Microsoft Azure

Flexibilná cloudová platforma spoločnosti Microsoft, ktorá na vytváranie, nasadzovanie, škálovanie a správu webových aplikácií využíva datacentrá Microsoftu.

Platíte len za to, čo využívate

Nepretržitá dostupnosť

Vaše dáta pod špičkovou ochranou

Office 365

Balík cloudových služieb, ktoré v sebe spájajú známe prostredie aplikácií Microsoft Office a podnikový email, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov.

Najnovšia verzia Office všade s Vami

E-maily a kalendáre vždy poruke

Podpora tímovej spolupráce

Ďalšie prípadové štúdie MS Azure a Office 365

Dohodnite si konzultáciu k platforme Microsoft Azure

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie