Najväčšia súkromná sieť nemocníc a polikliník kompletne v Microsoft Azure

Zhrnutie projektu

Sieť ProCare a Svet zdravia predstavuje 13 polikliník a 17 nemocníc, ktoré nájdete takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. S viac ako 10 000 zamestnancami ide o najväčšiu sieť súkromnej zdravotnej starostlivosti v SR. Migráciou infraštruktúry do prostredia Microsoft Azure získala nielen vysokú mieru flexibility, ale zároveň zvýšila aj svoju bezpečnosť.

Výzvy a požiadavky

Spoločnosť prevádzkovala heterogénnu serverovú infraštruktúru rozdelenú na hostingovú službu a značné množstvo fyzických serverov umiestnených on-premise v rôznych nemocniciach. Zároveň si uvedomovala možné vyššie prevádzkové náklady a ďalšie problémy spojené s heterogénnosťou uvedenej infraštruktúry.

V súvislosti s plánovanou implementáciou nového nemocničného informačného systému ďalšej generácie (NGHIS - Next Generation Hospital Information System - pomocou riešenia Kubernetes), ako aj z dôvodu pripravovanej obnovy HW infraštruktúry spoločnosť podstúpila komplexnú analýzu infraštruktúry. Jej výsledkom bol výpočet celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) pre Azure a plán migrácie infraštruktúry do cloudového prostredia Microsoft Azure.

Výsledky a prínosy

Cieľom projektu bolo premigrovať do prostredia Microsoft Azure všetky servery a aplikácie, pri ktorých to bolo možné a konsolidovať infraštruktúru spoločnosti do prostredia Microsoft Azure. Pôvodné terminálové farmy boli nahradené moderným riešením Windows Virtual Desktop.

V rámci migrácie bolo vytvorených 15 nových virtuálnych serverov (pre Fortigate firewall, analyser a management, AD domain controller, pre testovanie nasadenia nových aplikácií) a bolo premigrovaných viac ako 50 existujúcich virtuálnych (aj fyzických) serverov pomocou Azure Migrate. WVD prostredie má aktuálne 13 VMs.

Konsolidácia infraštruktúry do jednotného prostredia

Zníženie prevádzkových nákladov

Vysoká flexibilita infraštruktúry podľa aktuálnych potrieb

Zvýšenie zabezpečenia systémov, dát a používateľov

Zdravotníctvo

Microsoft Azure

Office 365

„Platforma Microsoft Azure nám umožnila efektívne a proaktívne reagovať na biznis požiadavky, zdroje a služby a zároveň sme nemuseli robiť žiadne kompromisy v otázke IT bezpečnosti, naopak využitím existujúcich nástrojov sme zvýšili zabezpečenie našich systémov, dát a používateľov.“

Marián Daníšek

ProCare, a.s., Svet Zdravia, a.s.
IT Manager

Použité produkty a technológie

Microsoft Azure

Flexibilná cloudová platforma spoločnosti Microsoft, ktorá na vytváranie, nasadzovanie, škálovanie a správu webových aplikácií využíva datacentrá Microsoftu.

Platíte len za to, čo využívate

Nepretržitá dostupnosť

Vaše dáta pod špičkovou ochranou

Office 365

Balík cloudových služieb, ktoré v sebe spájajú známe prostredie aplikácií Microsoft Office a podnikový email, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov.

Najnovšia verzia Office všade s Vami

E-maily a kalendáre vždy poruke

Podpora tímovej spolupráce

Ďalšie prípadové štúdie MS Azure a Office 365

Dohodnite si konzultáciu k platforme Microsoft Azure

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie