Digitálna
transformácia
Mesta Banská Bystrica

Profil zákazníka

Banská Bystrica je piate najväčšie mesto na Slovensku. S viac ako 78 tisíc obyvateľmi je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom stredného Slovenska a sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja. Mesto zamestnáva viac ako 1000 zamestnancov - okrem zamestnancov mestskej polície, sociálnych a školských zariadení, ktoré sú v pôsobnosti Mesta toto číslo zahŕňa aj viac ako 250 zamestnancov Mestského úradu.

Zhrnutie projektu

Mesto Banská Bystrica je živým príkladom toho, že využitie výhod cloudových technológií už nie je len výsadou komerčných spoločností. Ako prvé mesto na Slovensku sa rozhodlo prijať výzvu digitálnej transformácie, zbavilo sa svojej zastaranej infraštruktúry a začalo si prenajímať IT ako službu.

Zvýšenie produktivity a spolupráce zamestnancov

Úspora nákladov

Zlepšenie dostupnosti služieb občanom

Zvýšenie bezpečnosti

Keďže dokumenty v rámci mesta rotovali v papierovej forme, to viedlo často k zdĺhavým reakciám a v konečnom dôsledku aj neskorým odpovediam zo strany mesta. Preto bolo vedenie mesta postavené pred výzvu digitálnej transformácie - premeny od papierovej organizácie k modernému digitálnemu mestu s cieľom zoptimalizovať a zefektívniť procesy nad informačným systémom, ktorý mali pracovníci mesta k dispozícii a zlepšiť a urýchliť služby občanom mesta. Pred samotnou optimalizáciou, ktorá bude viditeľná pre občanov mesta, bolo nutné zmeniť fungovanie interného IT a prevádzky do ktorej sa dlhodobo neinvestovalo. Jednou zo základných požiadaviek vedenia mesta bolo získať dokonalý prehľad o nákladoch na IT, ktoré by dokázali presne predpovedať a plánovať.

V úvodnej fáze sa Banská Bystrica rozhodla ísť cestou hybridnej infraštruktúry. To znamená, že zamestnanci aj naďalej pracovali v prostredí, ktoré im bolo dobre známe a postupne doň pridávali nové služby a aplikácie Office 365.

Podstatným krokom k zmene v prístupe k IT bolo rozhodnutie vedenia mesta nebudovať klasickú serverovňu pre prevádzku Mestského informačného systému (MIS), ale namiesto toho využiť cloudovú službu Infraštruktúra ako služba (IaaS), konkrétne Microsoft Azure. Kvôli veľkému množstvu PC s operačným systémom Windows XP, nepristúpilo mesto k ich urýchlenej výmene, pretože na takýto krok by sa spotrebovalo veľa finančných zdrojov a uvedená zmena by nepriniesla výrazné zefektívnenie práce. Namiesto toho sa v prostredí Microsoft Azure vybudovala farma serverov so vzdialeným prístupom k virtuálnemu počítaču každého používateľa. Takto zamestnanci získali nové pracovné prostredie v ktorom okrem Mestského informačného systému (MIS) využívajú aj platformu Office 365.

Transformácia Mestského informačného systému (MIS) a podporných prvkov do prostredia prevádzkovaného ako služba, mala okamžitý efekt v zlepšení dostupnosti, bezpečnosti a výkonu. Služba je navyše vo svojej podstate škálovateľná a vie sa tak okamžite prispôsobiť potrebám Mestského úradu.

Vďaka tomuto inovatívnemu prístupu vedenia Mesta Banská Bystrica sa podarilo úspešne vybudovať platformu, ktorá výrazne zefektívnila fungovanie mesta. Microsoft Azure a Office 365 nielenže mestu šetria náklady, ale zároveň výrazne zvyšujú produktivitu a spoluprácu zamestnancov Mestského úradu.

Jednou z kľúčových vecí, na ktoré sa mesto zameralo, bola bezpečnosť. Bývalá serverová infraštruktúra neposkytovala takú úroveň bezpečnosti, akú ponúkajú dátové centra Microsoftu, v ktorých beží služba Azure.

„K návrhu riešení pre našich zákazníkov sa vždy snažíme pristupovať inovatívnym spôsobom a z množstva najnovších technológií vyberáme tie, o ktorých sme presvedčení, že budú pre nich najlepšie. Som preto obzvlášť hrdý na to, že prvým slovenským mestom, ktoré sme kompletne presunuli do cloudu je práve Banská Bystrica - miesto, kde pred 25 rokmi začala písať svoju históriu aj spoločnosť SOFTIP,“ hovorí technický riaditeľ SOFTIPu Ján Schwarz.

Štátna správa a samospráva

Microsoft Azure

Office 365

„Som rád, že sme našli partnera, ktorý s nami zdieľa našu víziu a spoločne sme pripravili moderné prostredie pre budúce generácie. Banská Bystrica ako prvá ukazuje smer ďalšieho rozvoja a verím, že bude inšpiráciou aj pre ďalšie mestá.”

Ján Nosko

primátor mesta
Banská Bystrica

„Na Slovensku ešte možno niektoré organizácie verejnej správy pristupujú ku cloudu opatrne, nás však presvedčili úspešné príklady z komerčného prostredia, kde si táto platforma získala dôveru aj tých najkonzervatívnejších inštitúcií. Využitie cloudu je z finančného hľadiska neporovnateľne výhodnejšie oproti nákladom na modernizáciu a následnú správu vlastného hardvéru. Už dnes vieme povedať, že to bolo správne rozhodnutie. Nehovoriac o zvýšení komfortu práce našich zamestnancov a postupnom rozširovaní ponuky služieb pre našich občanov.“

Martin Adamec

prednosta Mestského úradu
Banská Bystrica

Použité produkty a technológie

Microsoft Azure

Flexibilná cloudová platforma spoločnosti Microsoft, ktorá na vytváranie, nasadzovanie, škálovanie a správu webových aplikácií využíva datacentrá Microsoftu.

Platíte len za to, čo využívate

Nepretržitá dostupnosť

Vaše dáta pod špičkovou ochranou

Office 365

Balík cloudových služieb, ktoré v sebe spájajú známe prostredie aplikácií Microsoft Office a podnikový email, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov.

Najnovšia verzia Office všade s Vami

E-maily a kalendáre vždy poruke

Podpora tímovej spolupráce

Ďalšie prípadové štúdie MS Azure a Office 365