Spoločné moderné pracovisko pre všetky štátom vlastnené teplárne

Zhrnutie projektu

MH Teplárenský holding (MHTH) je virtuálna skupina šiestich štátnych teplární spojených pod jednotné riadenie v oblasti financií, ľudských zdrojov, IT, obchodu, nákupu a výrobnotechnických činností. Nasadenie Microsoft 365 holdingu prinieslo prepojenie všetkých teplární pod jednotnú mailovú identitu, rozšírené možnosti pre spoluprácu a zdieľanie informácií a množstvo ďalších výhod.

Výzvy a požiadavky

Pred samotným spojením fungovali jednotlivé teplárne ako samostatné subjekty, bez akéhokoľvek prepojenia. Každá z nich mala svoju vlastnú mailovú doménu, využívala rôzne mailové služby na rôznych platformách (Exchange, Lotus Notes, open source, atď.) a rôznych mailových klientov. Neexistovali žiadne nástroje na spoluprácu, ani spoločné prostredie pre komunikáciu.

A práve vysoká potreba efektívne spolupracovať v jednotnom kolaboračnom prostredí vyvolala nutnú zmenu, ktorú sa holding rozhodol pokryť prostredníctvom cloudových služieb Microsoft 365.

Výsledky a prínosy

Cieľom bolo vybudovať jednotné prostredie s jednotnou mailovou identitou, t. j. pre všetky teplárenské spoločnosti vytvoriť mailovú doménu mhth.sk v spoločnom funkčnom a efektívnom prostredí. Taktiež vytvoriť prostredie pre zdieľanie informácií na nezávislej platforme, vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé teplárne neboli prepojené do jednej korporátnej dátovej siete.

Riešenie si vyžadovalo multi-forestnú architektúru, a teda prepojenie každej teplárne do jedného centralizovaného bodu. To umožnilo zabezpečiť identity pod jednu strechu v Azure Active Directory a následne premigrovať približne 750 používateľov, ktorí využívali rôzne mailové služby, do Exchange Online. Následne bolo nakonfigurované spoločné kolaboračné prostredie v Microsoft Teams a vybudovaný intranet celého teplárenského holdingu v Sharepoint Online.

Jednotná doména mhth.sk pre všetky teplárne

Zlepšenie spolupráce zamestnancov teplární

Zlepšenie internej komunikácie (intranet)

Zníženie nákladov na správu infraštruktúry

Zmena priniesla množstvo výhod, ako nižšie náklady na správu celej infraštruktúry, zvýšenie efektivity zamestnancov, ako aj zabezpečenie toku informácií. Okrem jednotnej mailovej identity boli vytvorené možnosti pre spoluprácu a pre zdieľanie informácií a taktiež internú komunikáciu (Intranet).

Priemysel

Microsoft Azure

Office 365

„Niekto si povie, že dnes už nemôže byť problém vytvoriť jednu mailovú identitu a platformu pre spoluprácu. Ale v heterogénnom prostredí, kde stovky zamestnancov využívajú rôzne služby na rôznych platformách a používajú veľmi odlišných klientov, je podobný krok skutočnou výzvou. Vďaka Microsoft 365 sa nám zároveň podarilo spustiť aj veľmi efektívne kolaboratívne prostredie, ktoré v modernej, nielen pandemickej dobe, je už nevyhnutným predpokladom pre prácu a zdieľanie informácií.“

Norbert Skákala

MH Teplárenský holding
CIO / riaditeľ IT

Použité produkty a technológie

Microsoft Azure

Flexibilná cloudová platforma spoločnosti Microsoft, ktorá na vytváranie, nasadzovanie, škálovanie a správu webových aplikácií využíva datacentrá Microsoftu.

Platíte len za to, čo využívate

Nepretržitá dostupnosť

Vaše dáta pod špičkovou ochranou

Office 365

Balík cloudových služieb, ktoré v sebe spájajú známe prostredie aplikácií Microsoft Office a podnikový email, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov.

Najnovšia verzia Office všade s Vami

E-maily a kalendáre vždy poruke

Podpora tímovej spolupráce

Ďalšie prípadové štúdie MS Azure a Office 365

Dohodnite si konzultáciu k platforme Microsoft Azure

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie