SLSP Remote Business Access prostredníctvom služby Azure Virtual Desktop

Zhrnutie projektu

Slovenská sporiteľňa je najväčšia komerčná banka na Slovenku. Patrí do bankovej skupiny Erste Group, ktorá je na trhu už 200 rokov. Viac ako dvom miliónom zákazníkom ponúka širokú škálu bankových služieb, v rámci nich aj internetové a mobilné bankovníctvo George. Ako moderná banka už dlhý čas využíva množstvo cloudových služieb Office 365. Tentokrát sa rozhodla vniesť do svojich procesov ďalší logický krok a potreby zamestnancov na koncové zariadenia presunula do Azure.

Výzvy a požiadavky

Katalyzátorom tejto zmeny bola pandémia koronavírusu Covid-19, na začiatku ktorej sa banka ocitla situácii, kedy jej zamestnanci pracovali z domu cez svoje PC vzdialene. Performance riešenia cez VPN však nebol ideálny, a preto hľadala lepšie riešenie. S postupným uvoľňovaním opatrení zároveň potrebovala vytvoriť vhodné podmienky pre zamestnancov vracajúcich sa do kancelárií a poskytnúť im možnosť použiť ľubovoľný PC na pracovisku v záujme dodržania hygienických opatrení.

Výsledky a prínosy

Často sa meniace požiadavky na výkon hardvéru, flexibilitu a celkovú dynamiku prostredia koncových staníc banka zastrešila využitím služby Azure Virtual Desktop (predtým Windows Virtual Desktop). Keďže toto prostredie splnilo vysoké nároky na bankovú bezpečnosť, v súčasnosti ho už aktívne využívajú tímy zodpovedné za business operácie a samostatne oddelené prostredie AVD aj vývojový tím banky.

Zlepšenie dostupnosti zamestnancov, aj počas pandémie

Vysoká flexibilita infraštruktúry podľa aktuálnych potrieb

Zníženie nákladov na infraštruktúru

Vysoká úroveň zabezpečenia bankových údajov

Náklady na prostredie sú nižšie, pretože jedno virtuálne PC obslúži súčasne niekoľko používateľov vďaka upravenému operačnému systému Windows 10 Enterprise multi-session. Prostredie je škálovateľné podľa okamžitých potrieb s možnosťou riadenia nákladov na spotrebovaný výkon.

Hoci sú pracovné stanice v Azure, používatelia nevidia žiadny rozdiel v práci. K dispozícii majú všetky potrebné zdroje lokálnej infraštruktúry na pracovnom mieste, ktoré im vyhovuje, a to vždy zabezpečeným spôsobom.

Financie

Microsoft Azure

Office 365

„Pôvodne sme hľadali rýchle riešenie, ako sa vysporiadať s novými požiadavkami na prácu z domu v súvislosti s pandémiou. Vybrali sme Azure Virtual Desktop ako jedno z najvhodnejších a najrýchlejších riešení na nasadenie do reálnej prevádzky v prostredí banky. V súčasnosti službu AVD poskytujeme pre centrálny BackOffice pre 300 používateľov, ako aj pre vývojový tím. Pôvodná myšlienka „rýchleho riešenia vzhľadom na okamžitú situáciu“ sa zmenila, a AVD plánujeme ďalej prevádzkovať, rozvíjať a poskytovať ako službu aj pre iné naše procesy.“

Miroslav Hurban

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Team Lead of Technology Architecture

Použité produkty a technológie

Microsoft Azure

Flexibilná cloudová platforma spoločnosti Microsoft, ktorá na vytváranie, nasadzovanie, škálovanie a správu webových aplikácií využíva datacentrá Microsoftu.

Platíte len za to, čo využívate

Nepretržitá dostupnosť

Vaše dáta pod špičkovou ochranou

Office 365

Balík cloudových služieb, ktoré v sebe spájajú známe prostredie aplikácií Microsoft Office a podnikový email, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov.

Najnovšia verzia Office všade s Vami

E-maily a kalendáre vždy poruke

Podpora tímovej spolupráce

Ďalšie prípadové štúdie MS Azure a Office 365

Dohodnite si konzultáciu k platforme Microsoft Azure

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie