Vážime si každý nápad. Tie najlepšie si odniesli aj cenu

04.05.2017

Spolu 75 námetov na inovácie produktu SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS sa nám podarilo zozbierať počas januárových legislatívnych seminárov. Sú pre nás veľmi vítanou a cennou spätnou väzbou od našich zákazníkov a zároveň potvrdením ich záujmu podieľať sa na ďalšom skvalitňovaní a rozvoji (nielen) tohto produktu.

 

 

Z viac ako 300 dotazníkov komisia pre rozvoj SOFTIP HR PLUS posúdila a následne vybrala dve víťazné témy: Vrátenie poistného za predchádzajúce obdobie a Pracovný kalendár pre nový kalendárny rok. Zhodli sa na nich štrnásti používatelia produktu, pre ktorých sme pripravili hodnotné ceny.

Oceneným srdečne gratulujeme! Ďakujeme samozrejme všetkým zákazníkom, ktorí sa aktívne zapojili a prispeli svojim námetom k vylepšovaniu kvality SOFTIP HR PLUS. Veríme, že sa aj v budúcnosti budú s nami (či už formou dotazníka alebo prostredníctvom Centra podpory zákazníkov) deliť o svoje cenné postrehy a návrhy. Určite ich zohľadníme pri ďalšom plánovaní, rozvoji a rozširovaní možností našich produktov a riešení.