MATADOR si vybral riešenie SOFTIP HR PLUS

06.08.2014

MATADOR HOLDING, a.s. sa rozhodol skvalitniť riadenie personálnej a dochádzkovej agendy pre všetky svoje spoločnosti pôsobiace na Slovensku a v Čechách. Poslúži mu na to nové riešenie SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS.

 

Výsledkom je kvalitný a moderný manažment ľudských zdrojov, odbúranie chybovosti a elektronizácia používaných formulárov. Práve tá je vnímaná z pohľadu personalistov Skupiny MATADOR ako jeden z najvýznamnejších benefitov nového riešenia. Medzi tie ďalšie patria aktualizácia legislatívy bez nutnosti interného testovania a nastavenie výpočtu miezd podľa požiadaviek Skupiny MATADOR.

„Z nášho pohľadu došlo k jednoznačnému nárastu produktivity práce, zrýchlili sa personálne procesy a otvorili sa nám nové priestory pre strategické riadenie firmy,“ povedala Ing. Inge Murgašová, personálna riaditeľka MATADOR HOLDING, a.s.

„Nasadenie SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS vrátane modulov Ďalšie vzdelávanie zamestnancov, Organizačná štruktúra, Uchádzači o zamestnanie, Sociálny program a Dochádzkový systém bolo náročné najmä vzhľadom na korektný prechod a konverzie dát z rôznych HR systémov. Vyžadovalo si úzku súčinnosť viacerých konzultantov v tíme našom, ako aj na strane zamestnancov personálnych oddelení MATADOR. SOFTIP opäť dokázal, že je jedným z najvýznamnejších lídrov v oblasti podnikových HR systémov v Slovenskej republike,“ doplnil Ing. Marián Baranovič, produktový manažér spoločnosti SOFTIP pre oblasť ľudských zdrojov.


SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS je komplexné riešenie pre moderné riadenie ľudských zdrojov so zárukou bezpečného uloženia citlivých údajov. S 1 400 zákazníkmi a 7 000 používateľmi patrí medzi najrozšírenejšie aplikácie na personálne a mzdové riadenie na Slovensku.