MATADOR si vybral riešenie SOFTIP HR PLUS

Zhrnutie projektu

Skupina MATADOR zastáva kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový ako aj všeobecný priemysel v Strednej Európe. Spoločnosť bola založená pred viac ako 110 rokmi a výrazne ovplyvnila vývoj slovenského priemyslu. Nasadenie komplexného informačného systému pre riadenie ľudských zdrojov SOFTIP HR PLUS prinieslo spoločnosti viacero benefitov.

Výzvy a požiadavky

MATADOR HOLDING, a.s. sa rozhodol skvalitniť riadenie personálnej a dochádzkovej agendy pre všetky svoje spoločnosti pôsobiace na Slovensku a v Čechách. Poslúži mu na to riešenie SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS.

Výsledky a prínosy

Výsledkom je kvalitný a moderný manažment ľudských zdrojov, odbúranie chybovosti a elektronizácia používaných formulárov. Práve tá je vnímaná z pohľadu personalistov skupiny MATADOR ako jeden z najvýznamnejších benefitov nového riešenia. Medzi tie ďalšie patria aktualizácia legislatívy bez nutnosti interného testovania a nastavenie výpočtu miezd podľa požiadaviek skupiny MATADOR.

Elektronizácia formulárov

Odbúranie chybovosti

Zrýchlenie personálnych procesov

Zaručený súlad s legislatívou

„Nasadenie SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS vrátane modulov Ďalšie vzdelávanie zamestnancov, Organizačná štruktúra, Uchádzači o zamestnanie, Sociálny program a Dochádzkový systém bolo náročné najmä vzhľadom na korektný prechod a konverzie dát z rôznych HR systémov. Vyžadovalo si úzku súčinnosť viacerých konzultantov v tíme našom, ako aj na strane zamestnancov personálnych oddelení MATADOR. SOFTIP opäť dokázal, že je jedným z najvýznamnejších lídrov v oblasti podnikových HR systémov v Slovenskej republike,“ povedal Marián Baranovič, operačný riaditeľ divízie SME spoločnosti SOFTIP.

Priemysel

SOFTIP HR PLUS

„Z nášho pohľadu došlo k jednoznačnému nárastu produktivity práce, zrýchlili sa personálne procesy a otvorili sa nám nové priestory pre strategické riadenie firmy.“

Inge Murgašová

MATADOR HOLDING
personálna riaditeľka

Použité produkty a technológie

SOFTIP HR PLUS

Najrozšírenejší HR systém prináša komplexné riešenie pre moderné riadenie ľudských zdrojov presne podľa Vašich predstáv a vždy v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Personalistika a mzdy

Moderné nadstavbové aplikácie

Dochádzkové a stravovacie systémy

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP Human Resources Plus

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie