MATADOR si vybral riešenie SOFTIP HR PLUS

Zhrnutie projektu

Skupina MATADOR zastáva kľúčovú pozíciu systémového dodávateľa služieb a výrobkov pre automobilový ako aj všeobecný priemysel v Strednej Európe. Spoločnosť bola založená pred viac ako 110 rokmi a výrazne ovplyvnila vývoj slovenského priemyslu. Nasadenie komplexného informačného systému pre riadenie ľudských zdrojov SOFTIP HR PLUS prinieslo spoločnosti viacero benefitov.

Výzvy a požiadavky

MATADOR HOLDING, a.s. sa rozhodol skvalitniť riadenie personálnej a dochádzkovej agendy pre všetky svoje spoločnosti pôsobiace na Slovensku a v Čechách. Poslúži mu na to riešenie SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS.

Výsledky a prínosy

Výsledkom je kvalitný a moderný manažment ľudských zdrojov, odbúranie chybovosti a elektronizácia používaných formulárov. Práve tá je vnímaná z pohľadu personalistov skupiny MATADOR ako jeden z najvýznamnejších benefitov nového riešenia. Medzi tie ďalšie patria aktualizácia legislatívy bez nutnosti interného testovania a nastavenie výpočtu miezd podľa požiadaviek skupiny MATADOR.

Elektronizácia formulárov

Odbúranie chybovosti

Zrýchlenie personálnych procesov

Zaručený súlad s legislatívou

„Nasadenie SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS vrátane modulov Ďalšie vzdelávanie zamestnancov, Organizačná štruktúra, Uchádzači o zamestnanie, Sociálny program a Dochádzkový systém bolo náročné najmä vzhľadom na korektný prechod a konverzie dát z rôznych HR systémov. Vyžadovalo si úzku súčinnosť viacerých konzultantov v tíme našom, ako aj na strane zamestnancov personálnych oddelení MATADOR. SOFTIP opäť dokázal, že je jedným z najvýznamnejších lídrov v oblasti podnikových HR systémov v Slovenskej republike,“ povedal Marián Baranovič, operačný riaditeľ divízie SME spoločnosti SOFTIP.

Priemysel

SOFTIP HR PLUS

„Z nášho pohľadu došlo k jednoznačnému nárastu produktivity práce, zrýchlili sa personálne procesy a otvorili sa nám nové priestory pre strategické riadenie firmy.“

Inge Murgašová

MATADOR HOLDING
personálna riaditeľka

Použité produkty a technológie

SOFTIP HR PLUS

Najrozšírenejší HR systém prináša komplexné riešenie pre moderné riadenie ľudských zdrojov presne podľa Vašich predstáv a vždy v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Personalistika a mzdy

Moderné nadstavbové aplikácie

Dochádzkové a stravovacie systémy

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP Human Resources Plus

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie