MONACO - Originální informační systém pro TPV

Specializovaný softwarový nástroj pro evidenci, archivaci a tvorbu technické dokumentace ve výrobních podnicích

Technický informační systém nové generace

MONACO® je moderní specializovaný softwarový nástroj pro tvorbu, evidenci a archivaci technické dokumentace a zároveň pro následné plánování a řízení výroby. Víceré originální funkce implementované do systému MONACO® jsou výsledkem dlouholetých zkušeností získaných při vývoji a implementaci jeho předchůdce - systému SYSKLASS®, který se aktivně využívá ve více než 150 výrobních podnicích.

Snížení nákladů

Výrazné snížení nákladů a času na tvorbu dokumentace pro technickou přípravu výroby.

Podpora tvorby nabídek

Jednodušší stanovení cen a možných termínů dodání výrobku při tvorbě nabídek.

Rychlá zpětná vazba

Zkrácení odezvy na poptávky.

Rychlost a flexibilita

Využívání zpracované TPV dokumentace výrobků jako podklad pro rychlou tvorbu nové dokumentace.

Jednoduchost

Možnost tvorby tzv. konceptů technické dokumentace s přímým využitím nástrojů pro rychlé oceňování budoucích výrobků bez nutnosti tvorby podrobné technické dokumentace pro nabídkové řízení.

Propojitelnost

V kombinaci s ERP systémy společnosti SOFTIP představují ideální pokrytí všech potřeb a procesů pro výrobny podniky.

MONACO

Systém MONACO® jako nástupce systému SYSKLASS® je určen pro rychlou a efektivní tvorbu technické dokumentace jak pro potřeby výroby, tak i pro potřeby archivu dokumentace dle norem ISO 900x, VDA, atd. Při vývoji systému byly zužitkovány zkušenosti a poznatky získané za více než 25 let u více než 150 firem zejména v oblasti strojírenství, elektrotechniky, automotive, ale i nábytku a v plastikářském průmyslu využívajících předchůdce systému MONACO®, odborníky oceňovaný systém SYSKLASS®

Přináší komplexní podporu výrobního podniku

Rozdělením aplikace do modulů získává zákazník možnost velmi flexibilního "naladění" systému dle svých potřeb. Zaplatí jen ty funkce a jejich rozsah, které chce využívat.

Konstrukce
Technologie
Zakázky
Kalkulace
Změnové řízení
Expertní moduly
Workflow
Sklad nářadí
Plánování
Nabídky - CRM
Výroba

Systém MONACO® je rozdělen do modulů tak, aby co nejlépe naplnil očekávání zákazníků

V systému MONACO® jsou implementovány i některé unikátní řešení, které zjednodušují práci v technických útvarech výrobního podniku. Systém je uživatelsky přizpůsobitelný, přehledným způsobem umožňuje orientaci v existující technické dokumentaci, zachovává její plnou historii změn. Používá nejmodernější informační technologie internetové komunikace, vybudované na nejnovějších softwarech s podporou nových principů Industry 4.

Zkvalitnění výroby
Flexibilita výroby
Optimalizace
Automatizace
Úsporu času
Řízení výrobních prostředků
Snížení chybovosti
Plnou kompatibilitu
Bezproblémovou komunikaci
Zkušený dodavatel
Široký záběr služeb
Drag & Drop

Finanční úspory, které přináší MONACO

Pokud bychom vyčíslily úspory dosažené používáním systému zjistíme, že všechny investice se vrátí do jednoho až dvou let.

Přímé snížení nákladů
Úspory času
Optimalizace výroby
Optimalizace obchodu

Výhody z pohledu uživatelů

Zajímavý pohled na výhody, které přináší informační systém MONACO získáme pokud se na jeho funkce podíváme z úhlu pracovního zařazení jednotlivých uživatelů v organizaci.

Technické oddělení
Obchodní oddělení
Řízení operací
Výroba
Spolehlivý archiv
Management

"Pořádek v technických datech a komfortní práce s nimi, od vypracování nabídky až po výrobní proces."

Ing. Eva Loučičanová

vedoucí technické přípravy výroby ELBA, a.s., Kremnica

Podpora systému

Pomůžu vám najít odpovědi na všechny důležité otázky a poznat detaily využívání informačního systému MONACO

Ján Kapoun

Vedoucí kompetenčního centra
SOFTIP VÝROBA

Několik vzorových obrazovek z informačního systému


Platforma Microsoft® - Visual Studio 2010, postavená na ověřeném prostředí .NET Framework 4.0.
Přístup k funkcím z libovolného klienta na bázi jednotného aplikačního rozhraní použitím webových služeb.
Otevřenost a integrovatelnost systému - MS Office, CAD, ERP.
Síťové komunikace prostřednictvím internetových protokolů i se zabezpečením (http, https).
Podpora integrace procesů založených na standardu XML (MessageQueue, BizTalk, SAP Exchange).
Jednoduché nasazení a správa klientských aplikací: instalace pomocí internetových protokolů, automatické aktualizace klientských aplikací bez nutnosti zásahů administrátora.K 1. 1. 2018 došlo ke sloučení společností GT Systems 2, s.r.o. a SOFTIP, a. s.,
přičemž GT Systems 2 zanikla bez likvidace sloučením se společností SOFTIP, a. s.
nástupnická společnost SOFTIP, a. s. převzala všechna práva a závazky fúzujících společností. Zaměstnanci, produkty a smluvní vztahy GT Systems 2 se staly součástí SOFTIP-u, včetně péče o zákazníky.

Výhody a reálné přínosy jsou zkratkovitě popsány ve výše uvedených textech. Pokud Vás zajímají další detaily, můžete navštívit i původní stránku.

V případě, že byste se chtěli seznámit s moduly informačního systému MONACO z pohledu obsahu jejich práce

Domluvte si konzultaci k informačnímu systému MONACO

*všechna pole označená hvězdičkou jsou povinné

Údaje o společnosti

Kontaktní osoba

Príklad: +420987654321

Informace o zpracování osobních údajů společností SOFTIP, a.s.

V souladu s uplatňováním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů - GDPR), Vám tímto podáváme informaci o zpracovávání Vašich osobních údajů: Celé znění informace ...

Bezpečnostní ověření