Nastaviť cenu je umenie. No aj v tom dokáže pomôcť SOFTIP MONACO

Zhrnutie projektu

MSA je najväčším výrobcom priemyselných armatúr na území bývalého Československa, a to vrátane armatúr pre jadrovú energetiku. Deväťdesiat percent svojej produkcie vyváža do zahraničia. Za posledných päť rokov prešla MSA transformáciou a modernizáciou v oblasti profesného manažmentu a engineeringu. Ďalším nevyhnutným krokom bolo zrýchlenie ponukového konania, ktoré je kľúčové pre presné definovanie individuálnych potrieb každého projektu. Riešením bolo nasadenie IS SOFTIP MONACO.

Výzvy a požiadavky

SOFTIP MONACO je špecializovaný softvérový nástroj pre evidenciu, archiváciu a tvorbu technickej dokumentácie vo výrobných podnikoch. Teda presne ten typ informačného systému, ktorý nachádza uplatnenie v spoločnostiach ako je MSA. V jej prípade totiž platí, že každá armatúra určená pre energetiku (a pre jadrovú zvlášť), musí byť na špičkovej svetovej úrovni - čo sa týka prevedenia, kvality aj bezpečnosti.

Do výslednej konfigurácie zákaziek tak vstupuje obrovské množstvo detailov. To samozrejme veľmi sťažovalo napríklad cenotvorbu, nehovoriac o ťažko vynútiteľných pravidlách pre spracovanie ponúk.

Výsledky a prínosy

Vďaka nasadeniu SOFTIP MONACO, bude teraz môcť spoločnosť predávať unifikované výrobky spĺňajúce 90 percent požiadaviek, ktoré však budú v potrebných detailoch konfigurovateľné. Zvolenému variantu zodpovedá aj automatická tvorba kusovníkov. Vypracovanie ponuky a ceny je tým pádom jednoduché a transparentné. Samozrejmosťou je integrácia riešenia do informačného systému MSA.

Zrýchlenie reakcie na dopyty v ponukovom konaní

Spresnenie a zreálnenie odhadov cien a termínov

Hladší a rýchlejší priebeh hlavných obchodných procesov

Používateľsky príjemné rozhranie

Po nasadení SOFTIP MONACO došlo k sprístupneniu potrebných informácií celému reťazcu zúčastnených útvarov od prípravy ponuky, výroby až po expedíciu. Kompletná dokumentácia je k dispozícii v správnom čase na správnom mieste, čo nielen zrýchľuje procesy, uľahčuje plánovanie, rezervácie nevyhnutných kapacít, ale samozrejme aj následný reporting či analýzy. No a v neposlednom rade - spresnenie a zreálnenie odhadovaných cien a termínov zvýšilo dôveryhodnosť podniku a znížilo podiel „stratových", resp. „zmeškaných" projektov a zákaziek.

Priemysel

SOFTIP MONACO

„Nasadenie systému SOFTIP MONACO nás prenieslo do úplne nového sveta, ktorý je zrazu prehľadnejší, rýchlejší a jednoduchší ako ten, ktorý sme používali doteraz. A čo je takmer rovnako dôležité ako jeho samotná funkcionalita – implementácia bola otázkou krátkeho času a neovplyvnila výrazne naše fungovanie."

Roman Plaček

MSA, a. s.
vedúci útvaru IT

Použité produkty a technológie

SOFTIP MONACO

Technický informačný systém novej generácie určený pre tvorbu, evidenciu a archiváciu technickej dokumentácie a následné plánovanie a riadenie výroby.

Konštrukcia

Technológia

Moduly pre obchod

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP MONACO

Dohodnite si konzultáciu k Informačnému systému MONACO

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie