Nastaviť cenu je umenie. No aj v tom dokáže pomôcť SOFTIP MONACO

Zhrnutie projektu

MSA je najväčším výrobcom priemyselných armatúr na území bývalého Československa, a to vrátane armatúr pre jadrovú energetiku. Deväťdesiat percent svojej produkcie vyváža do zahraničia. Za posledných päť rokov prešla MSA transformáciou a modernizáciou v oblasti profesného manažmentu a engineeringu. Ďalším nevyhnutným krokom bolo zrýchlenie ponukového konania, ktoré je kľúčové pre presné definovanie individuálnych potrieb každého projektu. Riešením bolo nasadenie IS SOFTIP MONACO.

Výzvy a požiadavky

SOFTIP MONACO je špecializovaný softvérový nástroj pre evidenciu, archiváciu a tvorbu technickej dokumentácie vo výrobných podnikoch. Teda presne ten typ informačného systému, ktorý nachádza uplatnenie v spoločnostiach ako je MSA. V jej prípade totiž platí, že každá armatúra určená pre energetiku (a pre jadrovú zvlášť), musí byť na špičkovej svetovej úrovni - čo sa týka prevedenia, kvality aj bezpečnosti.

Do výslednej konfigurácie zákaziek tak vstupuje obrovské množstvo detailov. To samozrejme veľmi sťažovalo napríklad cenotvorbu, nehovoriac o ťažko vynútiteľných pravidlách pre spracovanie ponúk.

Výsledky a prínosy

Vďaka nasadeniu SOFTIP MONACO, bude teraz môcť spoločnosť predávať unifikované výrobky spĺňajúce 90 percent požiadaviek, ktoré však budú v potrebných detailoch konfigurovateľné. Zvolenému variantu zodpovedá aj automatická tvorba kusovníkov. Vypracovanie ponuky a ceny je tým pádom jednoduché a transparentné. Samozrejmosťou je integrácia riešenia do informačného systému MSA.

Zrýchlenie reakcie na dopyty v ponukovom konaní

Spresnenie a zreálnenie odhadov cien a termínov

Hladší a rýchlejší priebeh hlavných obchodných procesov

Používateľsky príjemné rozhranie

Po nasadení SOFTIP MONACO došlo k sprístupneniu potrebných informácií celému reťazcu zúčastnených útvarov od prípravy ponuky, výroby až po expedíciu. Kompletná dokumentácia je k dispozícii v správnom čase na správnom mieste, čo nielen zrýchľuje procesy, uľahčuje plánovanie, rezervácie nevyhnutných kapacít, ale samozrejme aj následný reporting či analýzy. No a v neposlednom rade - spresnenie a zreálnenie odhadovaných cien a termínov zvýšilo dôveryhodnosť podniku a znížilo podiel „stratových", resp. „zmeškaných" projektov a zákaziek.

Priemysel

SOFTIP MONACO

„Nasadenie systému SOFTIP MONACO nás prenieslo do úplne nového sveta, ktorý je zrazu prehľadnejší, rýchlejší a jednoduchší ako ten, ktorý sme používali doteraz. A čo je takmer rovnako dôležité ako jeho samotná funkcionalita – implementácia bola otázkou krátkeho času a neovplyvnila výrazne naše fungovanie."

Roman Plaček

MSA, a. s.
vedúci útvaru IT

Použité produkty a technológie

SOFTIP MONACO

Technický informačný systém novej generácie určený pre tvorbu, evidenciu a archiváciu technickej dokumentácie a následné plánovanie a riadenie výroby.

Konštrukcia

Technológia

Moduly pre obchod

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP MONACO

Dohodnite si konzultáciu k Informačnému systému MONACO

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie