Strojári potrebujú presnosť. Aj preto si vybrali SOFTIP MONACO

Zhrnutie projektu

Kremnická strojárska spoločnosť ELBA sa venuje výrobe vysokonapäťových armatúr pre celý svet. Približne 70% jej produkcie je určenej na export. Na základe predchádzajúcej úspešnej spolupráce sa spoločnosť ELBA rozhodla pre nasadenie technického informačného systému SOFTIP MONACO s cieľom sprehľadniť a zvýšiť komfort práce s technickými dátami - a to od vypracovania ponuky pre klienta až po výrobný proces.

Výzvy a požiadavky

SOFTIP MONACO je špecializovaný softvérový nástroj pre evidenciu, archiváciu a tvorbu technickej dokumentácie vo výrobných podnikoch. Teda presne ten typ informačného systému, ktorý nachádza uplatnenie v spoločnostiach ako je ELBA. Tá od roku 2005 úspešne využívala jeho predchodcu SYSKLASS, a tak bol prechod na MONACO logickou voľbou.

V jeho prospech však zahrala nielen pozitívna historická skúsenosť. Má totiž viaceré originálne funkcie, ktoré prispievajú k zníženiu nákladov, skráteniu odozvy na dopyty zákazníkov, jednoduchšej cenotvorbe, či umožňujú tvorbu tzv. konceptov technickej dokumentácie s priamym využitím nástrojov pre rýchle oceňovanie budúcich výrobkov.

V prípade spolupráce so spoločnosťou ELBA zavážila aj schopnosť systému automatizovane prenášať dáta z CAD do MONACA a následne do ERP systému, zavedenie workflow - organizácie práce, ako aj správa dokumentov.

Výsledky a prínosy

Riešenie si našlo svoje uplatnenie naprieč viacerými oddeleniami kremnickej spoločnosti. V rámci predaja zrýchlilo vďaka automatizácii procesy od založenia dopytu, kalkulácie a simulácie nákladov až po prípravu technických podkladov pre výrobu.

Kvalitná a rýchla predzákazková komunikácia

Technické dáta presne podľa požiadaviek zákazníka

Detailný manažérsky prehľad o stave úloh

Workflow v zmenovom konaní a spracovaní dopytov

V konštrukcii výrobkov napríklad zabezpečilo automatizovaný import položiek, výkresov a kusovníkov z 3D CAD Software Autodesk Inventor. Má tiež funkcie potrebné na pripájanie externých dokumentov - ako napríklad obrázkov, technologických návodiek a podobne, k operáciám postupov.

Nástrojáreň využíva tvorbu technickej prípravy výroby a údržby prípravkov aj náradia cez vlastné typy zmien. Svoje uplatnenie našlo SOFTIP MONACO aj v oddelení nákupu.

Priemysel

SOFTIP MONACO

„Dnes musia firmy nakladať s obrovským množstvom informácií, ktoré sú kľúčové pre rýchle a presné splnenie požiadaviek konkrétneho zákazníka. Presne to prináša nasadenie systému SOFTIP MONACO - poriadok v technických dátach a komfortnú prácu s nimi, a to od vypracovania ponuky až po výrobný proces."

Eva Loučičanová

ELBA, a. s., Kremnica
vedúca technickej prípravy výroby

Použité produkty a technológie

SOFTIP MONACO

Technický informačný systém novej generácie určený pre tvorbu, evidenciu a archiváciu technickej dokumentácie a následné plánovanie a riadenie výroby.

Konštrukcia

Technológia

Moduly pre obchod

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP MONACO

Dohodnite si konzultáciu k Informačnému systému MONACO

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie