Strojári potrebujú presnosť. Aj preto si vybrali SOFTIP MONACO

Profil zákazníka

Kremnická strojárska spoločnosť ELBA, a. s. vznikla v roku 1950. Jej core biznisom je výroba vysokonapäťových armatúr pre celý svet. Okrem toho sa venuje produkcii sekčných a rolovacích garážových brán, ponúka klasické i neštandardné povrchové úpravy ocele a hliníka a zákazkovú výrobu nástrojov a dielcov. Približne 70 % produkcie je určenej na export.

Zhrnutie projektu

Na základe predchádzajúcej úspešnej spolupráce sa spoločnosť ELBA rozhodla pre nasadenie technického informačného systému SOFTIP MONACO s cieľom sprehľadniť a zvýšiť komfort práce s technickými dátami - a to od vypracovania ponuky pre klienta až po výrobný proces.

Kvalitná a rýchla predzákazková komunikácia

Technické dáta presne podľa požiadaviek zákazníka

Detailný manažérsky prehľad o stave úloh

Workflow v zmenovom konaní a spracovaní dopytov

SOFTIP MONACO je špecializovaný softvérový nástroj pre evidenciu, archiváciu a tvorbu technickej dokumentácie vo výrobných podnikoch. Teda presne ten typ informačného systému, ktorý nachádza uplatnenie v spoločnostiach ako je ELBA. Tá od roku 2005 úspešne využívala jeho predchodcu SYSKLASS, a tak bol prechod na MONACO logickou voľbou.

V jeho prospech však zahrala nielen pozitívna historická skúsenosť. Má totiž viaceré originálne funkcie, ktoré prispievajú k zníženiu nákladov, skráteniu odozvy na dopyty zákazníkov, jednoduchšej cenotvorbe, či umožňujú tvorbu tzv. konceptov technickej dokumentácie s priamym využitím nástrojov pre rýchle oceňovanie budúcich výrobkov.

V prípade spolupráce so spoločnosťou ELBA zavážila aj schopnosť systému automatizovane prenášať dáta z CAD do MONACA a následne do ERP systému, zavedenie workflow - organizácie práce, ako aj správa dokumentov.

Riešenie si našlo svoje uplatnenie naprieč viacerými oddeleniami kremnickej spoločnosti. V rámci predaja zrýchlilo vďaka automatizácii procesy od založenia dopytu, kalkulácie a simulácie nákladov až po prípravu technických podkladov pre výrobu.

V konštrukcii výrobkov napríklad zabezpečilo automatizovaný import položiek, výkresov a kusovníkov z 3D CAD Software Autodesk Inventor. Má tiež funkcie potrebné na pripájanie externých dokumentov - ako napríklad obrázkov, technologických návodiek a podobne, k operáciám postupov.

Nástrojáreň využíva tvorbu technickej prípravy výroby a údržby prípravkov aj náradia cez vlastné typy zmien. Svoje uplatnenie našlo SOFTIP MONACO aj v oddelení nákupu.

Priemysel

SOFTIP MONACO

„Dnes musia firmy nakladať s obrovským množstvom informácií, ktoré sú kľúčové pre rýchle a presné splnenie požiadaviek konkrétneho zákazníka. Presne to prináša nasadenie systému SOFTIP MONACO - poriadok v technických dátach a komfortnú prácu s nimi, a to od vypracovania ponuky až po výrobný proces."

Eva Loučičanová

ELBA, a. s., Kremnica
vedúca technickej prípravy výroby

Použité produkty a technológie

SOFTIP MONACO

Technický informačný systém novej generácie určený pre tvorbu, evidenciu a archiváciu technickej dokumentácie a následné plánovanie a riadenie výroby.

Konštrukcia

Technológia

Moduly pre obchod