Výroční zprávy

Nemusíme nic přikrášlovat. Můžeme se směle opřít o fakta.

Výroční zpráva přináší přehled nejdůležitějších událostí ve společnosti SOFTIP za příslušný rok. Uložená je v Registru účetních závěrek spravovaném Ministerstvem financí Slovenské republiky.