Personálna agenda firiem bude viac „HAPPY“

14.01.2016

Na trh prichádza nová webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR pre moderné riadenie ľudských zdrojov. Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka.

 

V súčasnosti tvorí SOFTIP HAPPY HR päť základných modulov, ktoré sú užívateľsky jednoduché, no napriek tomu ponúkajú všetko, čo personalista, manažment aj samotní pracovníci potrebujú.

Personálny portál sprístupňuje vybrané personálne údaje všetkým zamestnancom a manažérom spoločnosti. Prostredníctom portálu je možné elektronicky realizovať rôzne procesy schvaľovania požiadaviek napr. žiadosťo zmenu bankového účtu, zdravotnej poisťovne, dovolenku. 

Modul Organizácia slúži na evidenciu organizačných zložiek jednej alebo viacerých spoločností až na úroveň vytvorených pracovných miest. Umožňuje zobrazenie a jednoduché modelovanie organizačnej schémy.

Vzdelávanie riadi celý proces vzdelávania v spoločnosti od plánovania, evidencie až po aktualizáciu karty zamestnanca. Umožňuje sledovanie periodicky sa opakujúcich aktivít ako sú napr. lekárske prehliadky, školenia BOZP, preškolenia obsluhy strojov apod.

Modul Hodnotenie ponúka variabilné možnosti na definovanie kritérií pre hodnotenie zamestnanca alebo kolektívu. Proces sa realizuje na hodnotiacom formulári v určených časových intervaloch s možnosťou výpočtu variabilnej zložky mzdy.

Súčasťou aplikácie je aj modul Administrácia HR. Zabezpečuje evidenciu nielen kmeňových zamestnancov, ale aj osôb, ktoré majú iný ako zamestnanecký vzťah ku spoločnosti.

Nová aplikácia je multijazyčná a schopná okrem slovenčiny pracovať aj v nemeckej a anglickej mutácii. Medzi jej hlavné výhody patrí dostupnosť 24/7. „Postačí pripojenie na internet a zariadenie s internetovým prehliadačom – PC, Mac, tablet alebo smartphone a môžete pracovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek, pričom sú všetky údaje šifrované a v úplnom bezpečí“,  vysvetľuje Iveta Koterbová, projektová manažérka SOFTIP HAPPY HR.

V týchto dňoch sa SOFTIP HAPPY HR nasadzuje u prvých zákazníkov vrátane internej implementácie v spoločnosti SOFTIP.

Viac informácií: www.softip.sk/happyhr