V spoločnosti SOFTIP zavládla HAPPY HR

03.02.2016

Aplikáciu SOFTIP HAPPY HR môžu od piatka využívať aj interní zamestnanci SOFTIPu. Spoločnosť sa tak rozhodla nielen využívať toto moderné webové riešenie na riadenie ľudských zdrojov vo firme, ale predovšetkým zbierať spätnú väzbu od vlastných pracovníkov, a tým ešte viac urýchliť jeho ďalší vývoj a zdokonaľovanie. Zároveň prebieha aj implementácia SOFTIP HAPPY HR u prvých zákazníkov.

 

„V prvej fáze bol nasadený modul Organizácia a personálny portál HAPPY PEOPLE, ktoré nám uľahčia život v oblasti HR procesov. Či už sa to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných údajov na diaľku alebo orientácie zamestnancov v organizačnej štruktúre a v rolách so špecifickými zodpovednosťami a kompetenciami v spoločnosti,“ upresnil Ing. Martin Vlčko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti SOFTIP.

Postupne bude v rámci transformácie riadenia personálnych zdrojov v spoločnosti implementovaná aj ďalšia funkcionalita SOFTIP HAPPY HR predovšetkým v oblasti riadenia procesu vzdelávania od jeho plánovania, evidencie až po sledovanie nákladov na vzdelávacie aktivity a v oblasti hodnotenia zamestnancov na základe definovaných kritérií, ktoré je už nasadené v testovacej prevádzke.

 

 

SOFTIP HAPPY HR je absolútnou novinkou v produktovom portfóliu SOFTIP. Táto webová aplikácia je škálovateľná, otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Okrem slovenčiny dokáže pracovať aj v nemeckej a anglickej mutácii. Medzi jej hlavné výhody patrí dostupnosť 24/7 – postačí pripojenie na internet a zariadenie s internetovým prehliadačom  (PC, Mac, tablet alebo smartphone). Všetky údaje sú šifrované a v úplnom bezpečí.