Potrebovali detailné HR informácie, rozhodli sa pre SOFTIP

Profil zákazníka

Jedna z najstarších a najvýznamnejších personálno-poradenských agentúr na území Slovenskej a Českej republiky sa zameriava na sprostredkovanie krátkodobého zamestnania rovnako ako na výbery na pozície do trvalého pracovného pomeru. So svojimi 17 pobočkami pokrýva všetky kraje SR.

Zhrnutie projektu

Detailný prehľad o personalistike. Aj tak by sa dalo charakterizovať nasadenie rozšíreného balíka SOFTIP MIS MPP v INDEX NOSLUŠ. Potvrdzuje to spokojnosť jednej z najvýznamnejších pracovno-personálnych spoločností na Slovensku s riešeniami SOFTIP.

Okamžité HR prehľady

Konsolidácia údajov z piatich zdrojov

Zrýchlenie a zefektívnenie procesov

Známe používateľské rozhranie

MIS MPP (Manažérske prehľady PROFIT) slúžia v INDEX NOSLUŠ na reporting a výkazníctvo. Po novom boli rozšírené o modul určený na sledovanie personálnych pohybov zamestnancov.

„Najväčším prínosom je konsolidácia piatich databáz na jedno miesto,“ vysvetľuje Igor Gašparík, produktový manažér SOFTIP MIS. „Významne sa tak zrýchlil a zefektívnil proces vyhľadávania záznamov o pracovnoprávnom vzťahu konkrétneho zamestnanca za ľubovoľné časové obdobie.“

HR manažment spoločnosti tak má bez potreby náročného spracovávania dát detailné údaje a prehľady, ktoré na jednom mieste ponúkajú všetky potrebné informácie o vzniku a ukončení pracovného vzťahu. A to aj podľa jednotlivých klientov, personálnych okruhov, stredísk, pracovných pozícií, druhu právnych vzťahov či zákaziek.

SOFTIP v INDEX NOSLUŠ už v decembri 2012 úspešne nasadil aj svoje riešenie ISPA – komplexný informačný systém na riadenie personálnej agentúry, ktorý je priamo prepojený s personálnymi web portálmi a plne integrovaný s informačným systémom SOFTIP HR PLUS (personálny a mzdový softvér) a ERP systémom SOFTIP PROFIT PLUS.

Obchod a služby

SOFTIP MIS

„Veľkým prínosom, keďže fungujeme ako skupina spoločností, je možnosť sledovať výsledky tak jednotlivo, ako aj za celú skupinu. Oceňujeme aj možnosť prevádzkovať túto službu ako cloudové riešenie, čo nás odbremeňuje od starostí s inštaláciou a aktualizáciou programov. No a samozrejme aj rýchlosť celého Manažérskeho informačného systému (MIS) a známe používateľské rozhranie MS Excel.“

Darina Mokráňová

INDEX NOSLUŠ
výkonná riaditeľka

Použité produkty a technológie

SOFTIP MIS

Biznis je o správnych rozhodnutiach v správnej chvíli. Komplexné informácie pre manažérske plánovanie a rozhodovanie Vám poskytne manažérsky informačný systém kategórie BI.

Konsolidácia údajov

Dáta v zrozumiteľnej forme

Dashboardy

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP MIS