Z reportingu sa stal automatizovaný proces

Profil zákazníka

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, skrátene SAD Dunajská Streda je autobusový dopravca zabezpečujúci hromadnú dopravu osôb v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Sereď. Ročne prepraví 5,5 miliónov cestujúcich a jej 138 autobusov najazdí takmer 7 miliónov kilometrov.

Zhrnutie projektu

Administratívne náročné, komplikované a zdĺhavé výkazníctvo? Moderné IT nástroje nás dokážu od tejto povinnosti odbremeniť. Dôkazom je SAD Dunajská Streda, ktorá vďaka automatizácii tejto agendy ušetrí mesačne tri dni práce. Vďačí za to nasadeniu manažérskeho informačného systému SOFTIP MIS. To prinieslo nielen výraznú úsporu času, ale aj zníženie rizika vzniku chýb či otvorilo nové možnosti v sledovaní dôležitých ekonomických ukazovateľov.

Zjednodušenie výkazníctva

Automatizácia zberu dát

Zníženie prácnosti a časovej náročnosti

Minimalizácia chybovosti

SAD Dunajská Streda prepraví v prímestskej doprave ročne viac ako 5,5 milióna cestujúcich a jej 138 autobusov najazdí takmer 7 miliónov kilometrov. Je zrejmé, že pri tak obrovskom objeme dát bolo nevyhnutné zmeniť spôsob prípravy pravidelných mesačných reportov pre trnavský VÚC, ktorý je zodpovedný za poskytovanie dotácií na prepravu cestujúcich.

Pred zavedením nového informačného systému sa všetky tabuľky napĺňali ručne priamo zadávaním jednotlivých položiek alebo kopírovaním údajov o spotrebe materiálu zo skladov a najazdených kilometroch podľa EČV. Po novom sa mesačné výkazy zjednodušili a zautomatizovali, údaje do nich sa importujú priamo z manažérskeho informačného systému.

Okrem toho má SAD Dunajská Streda možnosť jednoduchšie kategorizovať sprístupnenie výkazov a rozborov pre jednotlivých používateľov. Nad dátami sa dajú robiť triedenia podľa rôznych parametrov s cieľom získať aktuálne údaje.

SOFTIP má bohaté skúsenosti so sektorom osobnej autobusovej dopravy. Okrem SAD Dunajská Streda, ktorá využíva popri spomenutom BI riešení aj komplexný informačný systém SOFTIP PROFIT PLUS, dodáva svoje produkty a služby aj pre podniky SAD v Prešove, Prievidzi, Trenčíne či Žiline.

Obchod a služby

SOFTIP MIS

„Za SOFTIP MIS dávam jednotku s hviezdičkou. Úplne nahradil manuálne vypĺňanie tabuliek a výkazov, ktoré bolo veľmi prácne a časovo náročné, a to hlavne pri zmenách údajov, evidenčných čísiel vozidiel či stredísk. Mesačne nám ušetrí tri dni práce so spracovaním agendy.“

Gabriela Ďurišová

SAD Dunajská Streda
vedúca ekonomiky

Použité produkty a technológie

SOFTIP MIS

Biznis je o správnych rozhodnutiach v správnej chvíli. Komplexné informácie pre manažérske plánovanie a rozhodovanie Vám poskytne manažérsky informačný systém kategórie BI.

Konsolidácia údajov

Dáta v zrozumiteľnej forme

Dashboardy

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP MIS