Z reportingu sa stal automatizovaný proces

Zhrnutie projektu

Administratívne náročné, komplikované a zdĺhavé výkazníctvo? Moderné IT nástroje nás dokážu od tejto povinnosti odbremeniť. Dôkazom je SAD Dunajská Streda, ktorá vďaka automatizácii tejto agendy ušetrí mesačne tri dni práce. Vďačí za to nasadeniu manažérskeho informačného systému SOFTIP MIS. To prinieslo nielen výraznú úsporu času, ale aj zníženie rizika vzniku chýb či otvorilo nové možnosti v sledovaní dôležitých ekonomických ukazovateľov.

Výzvy a požiadavky

SAD Dunajská Streda prepraví v prímestskej doprave ročne viac ako 5,5 milióna cestujúcich a jej 138 autobusov najazdí takmer 7 miliónov kilometrov. Je zrejmé, že pri tak obrovskom objeme dát bolo nevyhnutné zmeniť spôsob prípravy pravidelných mesačných reportovpre trnavský VÚC, ktorý je zodpovedný za poskytovanie dotácií na prepravu cestujúcich.

Pred zavedením nového informačného systému sa všetky tabuľky napĺňali ručne priamo zadávaním jednotlivých položiek alebo kopírovaním údajov o spotrebe materiálu zo skladov a najazdených kilometroch podľa EČV.

Výsledky a prínosy

Po novom sa mesačné výkazy zjednodušili a zautomatizovali, údaje do nich sa importujú priamo z manažérskeho informačného systému.

Okrem toho má SAD Dunajská Streda možnosť jednoduchšie kategorizovať sprístupnenie výkazov a rozborov pre jednotlivých používateľov. Nad dátami sa dajú robiť triedenia podľa rôznych parametrov s cieľom získať aktuálne údaje.

Zjednodušenie výkazníctva

Automatizácia zberu dát

Zníženie prácnosti a časovej náročnosti

Minimalizácia chybovosti

Obchod a služby

SOFTIP MIS

„Za SOFTIP MIS dávam jednotku s hviezdičkou. Úplne nahradil manuálne vypĺňanie tabuliek a výkazov, ktoré bolo veľmi prácne a časovo náročné, a to hlavne pri zmenách údajov, evidenčných čísiel vozidiel či stredísk. Mesačne nám ušetrí tri dni práce so spracovaním agendy.“

Gabriela Ďurišová

SAD Dunajská Streda
vedúca ekonomiky

Použité produkty a technológie

SOFTIP MIS

Biznis je o správnych rozhodnutiach v správnej chvíli. Komplexné informácie pre manažérske plánovanie a rozhodovanie Vám poskytne manažérsky informačný systém kategórie BI.

Konsolidácia údajov

Dáta v zrozumiteľnej forme

Dashboardy

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP MIS

Dohodnite si konzultáciu k Business Intelligence

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie