Business Intelligence. Neoddeliteľná súčasť strategických rozhodnutí

Zhrnutie projektu

Personálna spoločnosť Manuvia, a.s. zamestnáva takmer 7000 pracovníkov v 4 krajinách Európskej Únie. Zamestnancov poskytuje pre viac ako 400 klientov a získava ich z 9 krajín, medzi ktorými sú aj krajiny mimo Európskej Únie. Bolo len otázkou času uvedomiť si, že potrebuje detailné a konsolidované dáta pre svoje strategické rozhodnutia.

Výzvy a požiadavky

Poskytovanie kvalitných služieb klientom, zabezpečenie nadštandardnej kvality pre svojich zamestnancov, hľadanie nových výziev na trhu a efektívne hospodárenie patrí medzí hlavné ciele spoločnosti. Spoločnosť si uvedomovala, že pre splnenie cieľov, správne a efektívne rozhodovanie potrebuje prvotriedne a konsolidované dáta. Po rozsiahlej analýze sa spoločnosť Manuvia, a.s. rozhodla pre manažérsky informačný systém (ďalej len „MIS“) od spoločnosti SOFTIP (všeobecne zaužívaný aj pod pojmom „Business Intelligence“), ktorý spĺňal stanovené kritériá.

Výsledky a prínosy

Významným prínosom bola konsolidácia dát z rôznych zdrojov. Spoločnosť Manuvia, a.s. využíva viacero informačných systémov, dát bolo dostatok, ale ukázalo sa, že reporty sa musia tvoriť zväčša manuálne. Z tohto dôvodu spracovanie reportov pre manažment trvalo dlhší čas ako bolo potrebné a vznikali chyby najmä ľudského faktora.

SOFTIP MIS pomohol nastaviť automatické zhromažďovanie dát v pravidelných časových intervaloch a ich interpretáciu na základe pevne stanovenej logiky. To umožnilo zobrazovanie reportov v reálnom čase, ktorým manažment spoločnosti dôveruje. SOFTIP MIS sa stal neoddeliteľnou súčasťou pravidelných porád manažmentu spoločnosti a jeden zo základných nástrojov pre vyhodnocovanie úspešnosti jednotlivých oddelení a analýzu možných problémom.

Podpora rozhodovania

Konsolidácia údajov

Jednoduchá a zrozumiteľná forma

Iný pohľad

Podpora rozhodovania
Reporty a dashboardy v reálnom čase umožňujú rýchle, efektívne a najmä proaktívne rozhodovanie, čo je mimoriadne dôležité pre ďalší rast spoločnosti a pre okamžité opatrenia v prípade hroziacich problémov.

Jednoduchá a zrozumiteľná forma
SOFTIP MIS interpretuje dáta v jednoduchej a zrozumiteľnej podobe. Zobrazenie je intuitívne, dynamické s množstvom rôznych pohľadov. Skutočným prínosom je podrobná analýza, ktorá umožňuje vnorenie sa do detailu reportov. Preto je systém vhodný nielen pre TOP manažment ale aj pre stredný manažment, ktorý na základe detailu dokáže rýchlo reagovať.

Konsolidácia údajov
Údaje je možné importovať nielen z rôznych informačných systémov, ale aj z rôznych zdrojov, napríklad z Excelu alebo iných dátových súborov. Tieto údaje je možné konsolidovať v SOFTIP MIS a interpretovať ich na základe logiky stanovenej podľa procesov spoločnosti.

Iný pohľad
Nespornou výhodou sú skúsenosti konzultantov SOFTIPu s budovaním manažérskych systémov. Ich pohľad, ktorý môže byť iný ako z vnútra spoločnosti, je v niektorých prípadoch kľúčový pre uchopenie problematiky a správnu tvorbu MIS.

Obchod a služby

SOFTIP MIS

MIS od spoločnosti SOFTIP nám umožňuje na dennej báze sledovať dopady strategických zmien a vyhodnocovať dôležité rozhodnutia prostredníctvom prehľadných reportov. Práca s ním je intuitívna a šetrí nám množstvo času, ktorý by sme inak strávili nad Excelom.

Vlastimil Kula

Manuvia, a.s.
IT manager

Použité produkty a technológie

SOFTIP MIS

Biznis je o správnych rozhodnutiach v správnej chvíli. Komplexné informácie pre manažérske plánovanie a rozhodovanie Vám poskytne manažérsky informačný systém kategórie BI.

Konsolidácia údajov

Dáta v zrozumiteľnej forme

Dashboardy

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP MIS

Dohodnite si konzultáciu k Business Intelligence

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie