Zmeniť informačný systém nemusí byť otázkou pol roka

Profil zákazníka

TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA je spoločnosť so zahraničnou účasťou zaoberajúca sa výrobou tlakových nádob pre uskladňovanie technických plynov pri kryogenických teplotách. V Košiciach sa nachádza hlavný závod Taylor Wharton pre výrobu kryogénnych nádrží pre skvapalnené priemyselné plyny pre európsky trh.

Zhrnutie projektu

Zmena informačného systému nemusí byť otázkou mnohých mesiacov. Dôkazom je nasadenie ERP riešenia SOFTIP PROFIT PLUS a jeho modulu VÝROBA v košickom závode Taylor Wharton. Nový majiteľ spoločnosti si totiž dal jasnú požiadavku – do dvoch mesiacov od zmeny vlastníckych pomerov musí nový informačný systém fungovať.

Nábeh celého systému za 8 týždňov

Všetky informácie v jedinej aplikácii

Riadenie kvality výroby

Komfortná podpora obchodu

„Štandardný čas nasadenia takto komplexného informačného systému sa pohybuje od 4 do 6 mesiacov,“ vysvetľuje Ing. Ján Kapoun, produktový manažér SOFTIP VÝROBA. Úloha v Taylor Wharton zahŕňala migráciu kompletných historických dát účtovnej evidencie, migráciu kompletnej evidencie nákupných aj odberateľských objednávok a skladových pohybov od vzniku spoločnosti.

Podmienkou bola tiež migrácia celej agendy technickej prípravy výroby (TPV) minimálne k živému výrobnému programu. Vzhľadom na segment pôsobenia spoločnosti boli dopracované aj nové kontrolné procesy pre tlakové skúšky a zároveň plnohodnotné šaržovanie vstupných materiálov a hotových výrobkov. Cieľom je spätná dosledovateľnosť v prípade požiadaviek odberateľov a reklamačného konania.

Keďže spoločnosť je členom nadnárodnej skupiny, riešenie jej umožňuje aj riadenie zahraničnej organizačnej zložky.

Priemysel

SOFTIP VÝROBA

„Získali sme komplexný informačný systém v jednej aplikácii. Vďaka novému informačnému systému sme schopní do detailov plánovať výrobu, máme prehľad o jej aktuálnom stave a vieme jednoznačne identifikovať vstupy do každého finálneho výrobku.“

Alexander Šoltis

TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA
generálny riaditeľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP VÝROBA

Komplexný informačný systém pre moderné plánovanie a riadenie zákazkovej výroby od prvého kontaktu so zákazníkom až po záverečnú fakturáciu.

Technická príprava výroby

Kapacitné plánovanie

Riadenie kvality výroby

Ďalšie prípadové štúdie k produktu SOFTIP VÝROBA