Auguste Cryogenics Slovakia, s.r.o.

Zmeniť informačný systém nemusí byť otázkou pol roka

Zhrnutie projektu

Zmena informačného systému nemusí byť otázkou mnohých mesiacov. Dôkazom je nasadenie ERP riešenia SOFTIP PROFIT PLUS a jeho modulu VÝROBA v košickom závode Auguste Cryogenics Slovakia, s.r.o. Ide o spoločnosť so zahraničnou účasťou zaoberajúcou sa výrobou tlakových nádob pre uskladňovanie technických plynov pri kryogenických teplotách.

Výzvy a požiadavky

Nový majiteľ spoločnosti si dal jasnú požiadavku – do dvoch mesiacov od zmeny vlastníckych pomerov musí nový informačný systém fungovať. Štandardný čas nasadenia takto komplexného informačného systému sa pritom pohybuje od 4 do 6 mesiacov.

Úloha v Auguste Cryogenics Slovakia, s.r.o. zahŕňala migráciu kompletných historických dát účtovnej evidencie, migráciu kompletnej evidencie nákupných aj odberateľských objednávok a skladových pohybov od vzniku spoločnosti. Podmienkou bola tiež migrácia celej agendy technickej prípravy výroby (TPV) minimálne k živému výrobnému programu.

Výsledky a prínosy

Vzhľadom na segment pôsobenia spoločnosti boli dopracované aj nové kontrolné procesy pre tlakové skúšky a zároveň plnohodnotné šaržovanie vstupných materiálov a hotových výrobkov. Cieľom je spätná dosledovateľnosť v prípade požiadaviek odberateľov a reklamačného konania.

Nábeh celého systému za 8 týždňov

Všetky informácie v jedinej aplikácii

Riadenie kvality výroby

Komfortná podpora obchodu

Keďže spoločnosť je členom nadnárodnej skupiny, riešenie jej umožňuje aj riadenie zahraničnej organizačnej zložky.

Priemysel

SOFTIP VÝROBA

„Získali sme komplexný informačný systém v jednej aplikácii. Vďaka novému informačnému systému sme schopní do detailov plánovať výrobu, máme prehľad o jej aktuálnom stave a vieme jednoznačne identifikovať vstupy do každého finálneho výrobku.“

Alexander Šoltis

Auguste Cryogenics Slovakia, s.r.o.
generálny riaditeľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP VÝROBA

Komplexný informačný systém pre moderné plánovanie a riadenie zákazkovej výroby od prvého kontaktu so zákazníkom až po záverečnú fakturáciu.

Technická príprava výroby

Kapacitné plánovanie

Riadenie kvality výroby

Ďalšie prípadové štúdie k produktu SOFTIP VÝROBA

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu SOFTIP VÝROBA

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie