Rozšírenie výroby si vyžiadalo nový softvér

Profil zákazníka

Výrobný závod DREVONA v Malužinej je súčasťou holdingu, ktorý funguje pod značkou DREVONA. Okrem výroby bytového a kancelárskeho nábytku z veľkoplošných materiálov na báze dreva sa zameriava aj na výrobu tvarovo opracovaných dielcov a polotovarov pre priemyselných zákazníkov.

Zhrnutie projektu

Zdvojnásobenie výrobných kapacít, vytvorenie 22 nových pracovných miest a rast produktivity práce a efektivity všetkých procesov. Jedným z dôležitých faktorov, ktorý to spoločnosti DREVONA v Malužinej umožnil, bolo nasadenie nového informačného systému SOFTIP VÝROBA.

On-line spracovanie odberateľských objednávok

Operatívne riadenie nákupu, výroby a expedície

Optimalizácia stavu zásob

Kvalitný reporting

Komplikovanosť jednotlivých procesov stála v roku 2015 za rozhodnutím investovať do nového IT riešenia na riadenie celého cyklu výroby od zadania objednávky až po expedíciu zákazníkovi. Bez kvalitného softvéru nebola DREVONA schopná garantovať dodržiavanie termínov, hromadili sa jej dubiózne zásoby a vysoká bola aj náročnosť administratívnej a kontrolnej práce.

Cieľom bolo zabezpečiť spoľahlivú online komunikáciu so sesterskou obchodnou spoločnosťou, optimalizovať jednotlivé kroky od prebratia objednávky, cez kvalitnú prípravu výroby s pokrytím veľkej variability výrobkov, jej materiálne zabezpečenie až po riadenie samotného výrobného procesu spojené so zberom dôležitých dát.

SOFTIP VÝROBA je komplexné riešenie, ktoré je súčasťou ERP balíka SOFTIP PROFIT PLUS. DREVONA ho plne využíva pre celý proces plánovania a riadenia výroby a jej kvality.

Medzi hlavné prínosy jeho nasadenia v spoločnosti patrí on-line spracovanie odberateľských objednávok s väzbou na operatívne riadenie nákupu materiálu, technickej prípravy výroby a expedície. Výsledkom je optimalizácia stavu zásob, a to aj vďaka možnosti sledovať rozpracovanosť produkcie v reálnom čase ruka v ruke s aktuálnym vyhodnocovaním dodržiavania plánov. Samozrejmosťou sú reporty všetkých dôležitých ukazovateľov pre manažment firmy.

Priemysel

SOFTIP VÝROBA

„Mali sme úplne jasnú predstavu o softvéri, ktorý sme požadovali a informačný systém SOFTIP VÝROBA sa v tomto smere ukázal ako správne riešenie.“

Peter Pittner

DREVONA
Riaditeľ výrobného závodu

Použité produkty a technológie

SOFTIP VÝROBA

Komplexný informačný systém pre moderné plánovanie a riadenie zákazkovej výroby od prvého kontaktu so zákazníkom až po záverečnú fakturáciu.

Technická príprava výroby

Kapacitné plánovanie

Riadenie kvality výroby

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP VÝROBA