WAY INDUSTRIES, a.s.

Výrobca systémov Božena odstránil míny zo svojho IT

Zhrnutie projektu

WAY INDUSTRIES, a.s. je výrobná spoločnosť s viac ako 50 rokmi skúseností v oblasti výroby, montáže civilných a vojenských vozidiel a s nimi spojených služieb (údržba, opravy, modernizácia, náhradné diely a popredajný servis). Spoločnosť možno považovať za celosvetového lídra vo svojom výrobnom odvetví, najmä v oblasti odmínovania a vojenských služieb. Pre efektívne riadenie výrobnej spoločnosti je dôležitý informačný systém, ktorý zabezpečuje efektívne riadenie výrobných procesov, plynulé a finančne efektívne riadenie materiálových tokov a prehľadné a jednoznačné ekonomické informácie, ktoré umožňujú externé financovanie nákladnej výroby.

Výzvy a požiadavky

Zákazník používal informačné systémy od rôznych výrobcov, ktoré neboli 100-percentne kompatibilné. Viaceré boli technologicky zastarané. Ekonomické výsledky neboli preukázateľné, čo komplikovalo potrebu externého financovania jednotlivých výrobných zákaziek. Preto sa po náročnom, jeden a pol roka trvajúcom výbere a rokovaniach rozhodol:


 • nahradiť IS od rôznych dodávateľov našim riešením,
 • zabezpečiť prechod z pôvodných IS na naše riešenie v čase vianočných sviatkov,
 • premigrovať technologické postupy, rozpracované výrobné zákazky, ekonomické výsledky a vytvoriť z nich súrodý IS,
 • zabezpečiť automatické zaplánovanie výroby pri zohľadnení rozpracovanosti zásob dielov.

Cieľom projektu bolo získať:

 • online podporu pre oddelenie zásobovania so zobrazením kumulovaných potrieb pre objednanie a ich detailné rozpady na zdroje požiadaviek a objednávok,
 • dátumovú platnosť technologických postupov, ktorá umožní plánovanie výroby a objednávanie materiálov podľa inovovaných postupov do budúcnosti,
 • adresnú kalkuláciu pred otvorením výrobného príkazu a porovnanie so skutočnosťou v rámci výrobného systému,
 • sledovanie materiálových tokov podľa kvality, vstupnej kontroly a úložných miest,
 • efektívne vychystávanie materiálu podľa aktuálnych potrieb výroby,
 • zákazkové vyhodnotenie v ekonomickej časti IS,
 • vytvoriť údaje pre následné riadenie v manažérskom IS.


Výsledky a prínosy

Odmínovací systém Božena ako jeden z najznámejších produktov WAY INDUSTRIES, je vnímaný ako obranné zariadenie, ktoré pomáha ochrániť ľudí pred tragickými úmrtiami aj dávno po skončení ozbrojených konfliktov. Ich výrobca oceňuje, že nasadením komplexného IS od SOFTIPu získal:

Pokročilé plánovanie v systéme MRP s zohľadnením rozpracovanosti a dátumovej platnosti postupov

Okamžité zmeny v stave požiadaviek na objednanie materiálu podľa aktuálnych objednávok, zásob a požiadaviek výroby

Plánovanie výroby prebieha na základe interných objednávok

Aktuálny stav rozpracovanosti, podpora pre majstrov a vedúceho výroby

Kalkulácie pre začatím výroby, po jej ukončení a podrobné analýzy na úrovni materiálov, polotovarov, mzdových nákladov a réžii

Viacero na mieru vyvinutých funkčností, ktoré by mohli osloviť výrobné spoločnosti s podobným výrobným procesom

Priemysel

SOFTIP VÝROBA

„Implementácia informačného systému v takomto rozsahu je zaujímavá pre strojárske spoločnosti, ktoré denne riešia problémy so zásobovaním a prehľadom stavu rozpracovanosti výroby.“

Ján Kapoun

SOFTIP, a.s.
Vedúci KC Výroba

Použité produkty a technológie

SOFTIP VÝROBA

Komplexný informačný systém pre moderné plánovanie a riadenie zákazkovej výroby od prvého kontaktu so zákazníkom až po záverečnú fakturáciu.

Technická príprava výroby

Kapacitné plánovanie

Riadenie kvalitnej výroby

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu SOFTIP VÝROBA

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie