Sklady a logistika potrebujú moderné riešenia

14.04.2014

Neustále stúpajúci počet používateľov riešenia SOFTIP VÝROBA sa rozrástol o nadnárodnú spoločnosť ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS. Tá rovnako ako ďalší zákazníci oceňujú jeho schopnosť ponúkať dokonalý prehľad o celom výrobnom procese od technickej prípravy cez plánovanie, prípravu a operatívne riadenie výroby. Poskytuje aj nevyhnutné kalkulácie, časové analýzy a kapacitné prepočty, ako aj výrobné mzdy a štatistické prehľady.

 

ENPAY Krškany ako dodávateľ globálnych gigantov Siemens či ABB musel maximalizovať efektivitu evidencie a riadenia všetkých špeciálnych logistických a skladových procesov. Vďaka nasadeniu SOFTIP VÝROBA má teraz dokonalý prehľad o materiálových tokoch počnúc príjmom materiálu až po jeho prípravu na finálnu výrobu. Nasadenie aplikácie mobilného skladníka v on–line režime (v spolupráci so spoločnosťou BARTECH) prinieslo výrazné skvalitnenie skladových operácií. Tá okrem iného umožňuje dedenie vlastností materského materiálu, plánovanie, riadenie a evidenciu delenia materiálu, či jednoznačné značenie aj variantných položiek najmodernejšími prostriedkami. Samozrejmosťou je prepojenie systémov s elektronickými váhami s následným automatickým zápisom nameraných hodnôt.

„Po nasadení riešenia na platforme SOFTIP VÝROBA sa nám podarilo dosiahnuť nielen úsporu a odstrániť nadbytočný materiál na sklade, ale čo ma skutočne prekvapilo, aj okamžite zapojiť pracovníkov do využívania tohto systému. Doteraz som mal v prípade nových technológií skôr skúsenosť s ich opatrnejším prijímaním zo strany zamestnancov, čo sa v tomto prípade vôbec nepotvrdilo,“ povedal Ján Valkovič, generálny riaditeľ ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS.

Viac informácií o SOFTIP VÝROBA