Rozšírenie výroby si vyžiadalo nový softvér

21.11.2016

Zdvojnásobenie výrobných kapacít, vytvorenie 22 nových pracovných miest a rast produktivity práce a efektivity všetkých procesov. Jedným z dôležitých faktorov, ktorý to spoločnosti DREVONA v Malužinej umožnil, bolo nasadenie nového informačného systému SOFTIP VÝROBA.

Foto: DREVONA

 

Komplikovanosť jednotlivých procesov stála v roku 2015 za rozhodnutím investovať do nového IT riešenia na riadenie celého cyklu výroby od zadania objednávky až po expedíciu zákazníkovi. Bez kvalitného softvéru nebola DREVONA schopná garantovať dodržiavanie termínov, hromadili sa jej dubiózne zásoby a vysoká bola aj náročnosť administratívnej a kontrolnej práce.

„Naším cieľom bolo zabezpečiť spoľahlivú online komunikáciu s našou sesterskou obchodnou spoločnosťou. Optimalizovať jednotlivé kroky od prebratia objednávky, cez kvalitnú prípravu výroby s pokrytím veľkej variability výrobkov, jej materiálne zabezpečenie až po riadenie samotného výrobného procesu spojené so zberom dôležitých dát. Tak by sa dala v stručnosti charakterizovať naša predstava o softvéri, ktorý sme požadovali. SOFTIP VÝROBA sa v tomto smere ukázal ako správne riešenie,“ povedal Ing. Peter Pittner, riaditeľ výrobného závodu DREVONA v Malužinej.

 

 

SOFTIP VÝROBA je komplexné riešenie, ktoré je súčasťou ERP balíka SOFTIP PROFIT PLUS. DREVONA ho plne využíva pre celý proces plánovania a riadenia výroby a jej kvality. Medzi hlavné prínosy jeho nasadenia v spoločnosti patrí on-line spracovanie odberateľských objednávok s väzbou na operatívne riadenie nákupu materiálu, technickej prípravy výroby a expedície. Výsledkom je optimalizácia stavu zásob, a to aj vďaka možnosti sledovať rozpracovanosť produkcie v reálnom čase ruka v ruke s aktuálnym vyhodnocovaním dodržiavania plánov. Samozrejmosťou sú reporty všetkých dôležitých ukazovateľov pre manažment firmy.

 

 

Spoločnosť je súčasťou holdingu, ktorý funguje pod značkou DREVONA. Výrobný závod DREVONA v Malužinej je zameraný na výrobu bytového a kancelárskeho nábytku z veľkoplošných materiálov na báze dreva. Okrem samotnej výroby nábytku sa zameriava na výrobu tvarovo opracovaných dielcov a polotovarov pre priemyselných zákazníkov.

Viac informácií o informačnom systéme pre plánovanie a riadenie zákazkovej výroby, SOFTIP VÝROBA na www.softip.sk/vyroba