Zmeniť informačný systém nemusí byť otázkou pol roka

12.04.2017

Zmena informačného systému nemusí byť otázkou mnohých mesiacov. Dôkazom je nasadenie ERP riešenia SOFTIP PROFIT PLUS a jeho modulu VÝROBA v košickom závode Taylor Wharton. Nový majiteľ spoločnosti si totiž dal jasnú požiadavku – do dvoch mesiacov od zmeny vlastníckych pomerov musí nový informačný systém fungovať.

 

 

„Štandardný čas nasadenia takto komplexného informačného systému sa pohybuje od 4 do 6 mesiacov,“vysvetľuje Ing. Ján Kapoun, produktový manažér SOFTIP VÝROBA. Úloha v Taylor Wharton zahŕňala migráciu kompletných historických dát účtovnej evidencie, migráciu kompletnej evidencie nákupných aj odberateľských objednávok a skladových pohybov od vzniku spoločnosti.

Podmienkou bola tiež migrácia celej agendy technickej prípravy výroby (TPV) minimálne k živému výrobnému programu. Vzhľadom na segment pôsobenia spoločnosti boli dopracované aj nové kontrolné procesy pre tlakové skúšky a zároveň plnohodnotné šaržovanie vstupných materiálov a hotových výrobkov. Cieľom je spätná dosledovateľnosť v prípade požiadaviek odberateľov a reklamačného konania.

 

Foto: Taylor Wharton

 

„Získali sme komplexný informačný systém v jednej aplikácii,“ vysvetľuje Ing. Alexander Šoltis, generálny riaditeľ spoločnosti Taylor Wharton. „Sme schopní do detailov plánovať výrobu, máme prehľad o jej aktuálnom stave, vieme jednoznačne identifikovať vstupy do každého finálneho výrobku.“

Keďže spoločnosť je členom nadnárodnej skupiny, riešenie jej umožňuje aj riadenie zahraničnej organizačnej zložky. V Košiciach sa nachádza hlavný závod Taylor Wharton pre výrobu kryogénnych nádrží pre skvapalnené priemyselné plyny pre európsky trh.


Viac informácií o SOFTIP VÝROBE na www.softip.sk/vyroba