SOFTIP PROFIT PLUS

Ročná účtovná závierka 2023 - online seminár

Okrem prác spojených s ročnou účtovnou závierkou Vám predstavíme aj najnovšie úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS a odpovieme na Vaše najčastejšie otázky týkajúce sa našich aplikácií.

Program

09:00 - 09:15

Pripájame sa k online semináru

09:15 - 12:00

Spracovanie ročnej závierky

1. Spracovanie ročnej závierky v aplikácii SOFTIP PROFIT PLUS:
- Uzávierkové práce súvisiace s ročnou účtovnou závierkou
- Ročné vysporiadanie DPH
- Kurzové rozdiely hlavnej knihy a saldokonta

2. Účtovné výkazy:
- Účtovná závierka pre podnikateľské subjekty
- Účtovná závierka pre mikroúčtovné jednotky
- Účtovná závierka pre neziskové organizácie
- Účtovná závierka pre rozpočtové a príspevkové organizácie

- Generovanie výkazov v slovenskom jazyku v FDF formáte zaokrúhlené aj nezaokrúhlené
- Generovanie výkazov Úč POD v nemeckom a anglickom jazyku v FDF formáte
- Predchádzajúce účtovné obdobie vo výkazoch
- Daňové priznanie k dani z príjmov PO
- Závierka v jednotlivých aplikáciách sekcie EKO, inventarizácia
- Inventúra účtov v hlavnej knihe

12:00 - 12:30

Prestávka

12:30 - 14:00

Vytvorenie nového účtovného obdobia, import počiatočných stavov

- Otvorenie nového účtovného roka – účtovné mesiace
- Zdaňovacie mesiace, číselné rady dokladov
- Parametre ročnej závierky
- Prevody účtovných kľúčov pre rozpočtové a príspevkové organizácie
- Uzavieranie účtov
- Prenos počiatočných stavov do nového účtovného roka
- Ročný rozpočet - rozpočtové a príspevkové organizácie

14:00 - 15:00

Zmeny a nová funkcionalita v aplikáciách SOFTIP PROFIT PLUS

Legislatívne úpravy, dopracovania v aplikáciách

15:00 - 15:30

Diskusia a koniec seminára

Praktické informácie

Seminár bude prebiehať online. Počas seminára budete mať možnosť klásť lektorovi otázky prostredníctvom chatu. Je to veľmi jednoduché. Detailnejšie technické informácie Vám pošleme mailom, navyše vo všetkom Vám bude nápomocný náš lektor.

90

Cena za 1 deň
školenia (bez DPH)

Lektor

Ing. Darina Ťapuchová

Konzultant špecialista
SOFTIP PROFIT PLUS

Darina je špecializovaný konzultant s dlhoročnou praxou v odbore. V problematike ekonomickej agendy Vám odpovie na všetky Vaše otázky.

Dôležité informácie k online semináru

Účastník online semináru dostane deň pred školením do mailu materiály, prístupové údaje ako link na webinár.
Kliknutím na  link sa pripojí k online semináru cez Microsoft Teams. Odporúčame webový prehliadač Google Chrome.
Pracuje sa v školiacom prostredí SOFTIPu. Školiaci server je pre účastníka semináru v deň školenia k dispozícii od rána 8.00 hod.

Informácie ohľadom registrácie účastníkov (jej overenie a potvrdenie, dodatočné zmeny v účastníkoch, ...) Vám radi poskytneme na mailovej adrese shajdakova@softip.sk.

Registrácia

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Účastník (kontaktná osoba)

Príklad: +421987654321Bezpečnostné overenie

Údaje
pre platbu

Variabilný symbol

2024201

Číslo účtu

IBAN:
SK09 1100 0000 0026 2713 0203

SWIFT/BIC:
TATRSKBX

Platbu prosím vykonajte v mesiaci, v ktorom sa koná školenie.