SOFTIP IoT Platforma centralizuje zber a spracovanie dát z kamier a snímačov. Firmám ušetrí čas aj peniaze

29.04.2024

Snímače zaznamenajú odchýlku od normálneho stavu. Systém zmenu okamžite identifikuje a pošle zodpovednému pracovníkovi notifikáciu. Ten tak môže rýchlo rozhodnúť, aké opatrenie je nevyhnutné prijať. Dnes už bežný formát fungovania v mnohých podnikoch však neraz znamená potrebu prevádzkovať viacero riešení a IT nástrojov, ktoré pracujú paralelne a vyžadujú si samostatnú údržbu a podporu. SOFTIP teraz prichádza s IoT Platformou, ktorá dokáže monitoring výrazne zjednodušiť a centralizovať.

 

Bohatý mix funkcií


Energetický monitoring, sledovanie stavu potrubí, detekcia únikov vody, plynu, identifikácia abnormalít, ale aj sledovanie teploty, vlhkosti a koncentrácií plynov, či varovanie pred vznikom požiaru. Tieto a ďalšie veličiny a udalosti IoT Platforma v reálnom čase spracuje a prostredníctvom prehľadného rozhrania sprostredkuje používateľovi. „Navyše je schopná nielen prezentovať súčasný stav, ale aj trendy a históriu vývoja. Sama pritom neustále aktualizuje zvolený model potrebný na správne detegovanie abnormalít,“ vysvetľuje Marek Sedliak, obchodný riaditeľ divízie ESS a zároveň riaditeľ pre inovácie v spoločnosti SOFTIP. Nejde tak len o pasívny reporting, ale o vytvorenie digitálneho modelu monitorovaného systému s využitím strojového učenia.

 

Marek Sedliak, SOFTIP

 

Typickým príkladom nasadenia v praxi je sledovanie kondície mostných konštrukcií. Či už vplyvom času alebo nečakaných udalostí môže v ich stave dochádzať k degradácii nosných prvkov. IoT Platforma to okamžite identifikuje. Zdravotnícke zariadenie či distribútori liekov dokážu s jej pomocou garantovať stále teplotné a fyzikálne podmienky, nevyhnutné pred skladovanie liečiv, krvi a pod.

„Veľmi zaujímavé funkcionality ponúka pre prevádzkovateľov cestných komunikácií. Na diaľku pomocou infračervených kamier dokáže skenovať povrch vozoviek a merať, aká je jeho teplota, hrúbku vodného filmu či snehovej vrstvy. A na základe toho zobrazovať informácie pre vodičov, optimalizovať rýchlosť či zimnú údržbu. Pri detekcii vozidiel v protismere, napríklad na výjazdoch z diaľnice, nielen spustí výstražnú tabuľu, ale okamžite informuje prevádzkovateľa cesty a identifikuje auto, ktoré takto ohrozuje ostatných vodičov,“ približuje Marek Sedliak.

Doprava úzko súvisí aj kvalitou ovzdušia. Riešenie od SOFTIPu je schopné v sebe integrovať a následne spracovať informácie o teplote, vlhkosti, prašnosti či koncentrácii CO2 z meracích staníc.

 

Rýchle a jednoduché nasadenie


Rozhranie je veľmi intuitívne a používateľsky prívetivé. Získané dáta spracuje a poskytne pre operátora alebo manažéra výstupy vo vopred nadefinovanej podobe a štruktúre. Na zber údajov dokáže využiť vlastné predintegrované snímače, ale aj tie, ktoré už má firma nainštalované.

Samotné nasadenie SOFTIP IoT Platformy a jej integrácia s už existujúcimi riešeniami a snímačmi je otázkou niekoľkých týždňov. Štandardne využíva cloud computing a tak si nevyžaduje od zákazníka investície do vlastnej výpočtovej techniky, jej prevádzky a údržby.

„Samozrejme vieme toto riešenie implementovať aj on-premise. V oboch prípadoch prepájanie jednotlivých bodov na zber údajov nepotrebuje žiadne dátové či elektrické káble. Všetko funguje na diaľku kdekoľvek, kde je dostupná GSM sieť a vyžaduje si len minimálnu údržbu. Komunikácia je automatická a systém sa na základe zozbieraných dát sám neustále učí a spresňuje,“ uzatvára Marek Sedliak.