SOFTIP PACKET - IS pre malé a stredné spoločnosti

Informačný systém pre komplexné riadenie organizácií, určený predovšetkým pre malé a stredné spoločnosti.

Obľúbený podnikový informačný systém pre menšie spoločnosti

SOFTIP PACKET je informačný systém pre komplexné riadenie organizácií, určený predovšetkým pre malé a stredné spoločnosti. Členením na jednotlivé aplikácie je zabezpečená jeho variabilnosť, vďaka ktorej si môžete vybrať konkrétnu zostavu, najviac vyhovujúcu Vašim potrebám.

Poskytuje

Celkový obraz firmy, ekonomické výsledky a informácie z produkčných procesov, v reálnom čase.

Vypočíta

Vypočítať dane, daňové priznanie, stav pohľadávok? Áno, vybavené.

Komunikuje

Elektronická výmena obchodných a finančných dokumentov B2B, vrátane elektronického podpisu.

Vykazuje

Výkazy podľa legislatívy s výstupom pre finančnú správu, Štátnu pokladnicu a informačný systém RISSAM.

SOFTIP PACKET v sebe zahŕňa

Najväčšou prednosťou informačného systému SOFTIP PACKET je riadenie a komplexnosť informácií na jednom mieste.

Nástroje pre riadenie ekonomiky a financií podniku

Je zložený z aplikácii, ktoré pokrývajú procesy ekonomickej a inej činnosti podniku.

Účtovníctvo
Rozpočtové účtovníctvo
Multibanking
Pokladňa
Drobný investičný majetok
Investičný majetok
Financovanie

Spoľahlivé riadenie a spracovanie logistických procesov

Aplikácii, ktoré pokrývajú procesy v oblasti logistiky a obchodu

Doprava
Riadenie odbytu
Riadenie zásobovania

Bohatá funkcionalita pre komfortnú prácu

SOFTIP PACKET je plne integrovaný do operačného systému Microsoft Windows. Využíva všetky jeho výhody a rešpektuje bezpečnostné parametre.

Jednotné číselníky
E-mailový klient
Exporty
Práca s *.pdf
Používateľské pohľady
Podpora
Modifikácie
Multicompany
Zostavy
Automatizácia

"SOFTIP PACKET je komplexný systém, na ktorý sme sa mohli vždy spoľahnúť."

Eduard Mička

Vedúci úseku IT, Nitrazdroj, a.s.

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP PACKET.

Iveta Koterbová

Projektový manažér
SOFTIP PACKET


SOFTIP PACKET svojimi vlastnosťami predbehol dobu. Používatelia si ho veľmi cenia aj napriek staršej technológii. Systém totiž vykonáva korektne a spoľahlivo všetky činnosti, ktoré sa od neho očakávajú a zároveň je z používateľského pohľadu veľmi komfortný a prehľadný.


Všetkým našim zmluvným zákazníkom k IS SOFTIP PACKET garantujeme podporu až do momentu, do ktorého bude platforma, na ktorej beží systém, podporovaná novými štandardmi. V prípade, že dôjde k ukončeniu podpory technológií, oznámime to zákazníkom s predstihom a pomôžeme im s prechodom na nový IS.


Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP PACKET

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie