Top produkt pre technickú prípravu výroby bude v Česku dostupnejší

21.08.2019

Softvér na vytvorenie technickej dokumentácie potrebnej pre prípravu výroby, ktorý automatizuje mnohé operácie, zvyšuje kvalitu a presnosť produkcie a šetrí čas i peniaze. Špecializovaný nástroj SOFTIP MONACO, ktorý tieto a ďalšie benefity prináša, je pre české podniky ešte dostupnejší. SOFTIP totiž naštartoval užšiu spoluprácu so známou spoločnosťou CAD Studio, ktorá bude jeho obchodným partnerom v oblasti riešení pre strojárske firmy na českom trhu.

 

 

Spojené sily

SOFTIP MONACO nie je v ČR neznámym produktom. Ako úspešný nástupca riešenia SYSKLASS, ktoré používa napríklad aj kopřivnická TATRA TRUCKS, predstavuje technický informačný systém novej generácie. Systém SOFTIP MONACO má za sebou viac ako 50 úspešných implementácií v Čechách i na Slovensku, Poľsku a Holandsku.

„Premietli sa do neho dlhoročné skúsenosti s vývojom a implementáciou systému SYSKLASS na trhoch v strednej Európe. Našim zákazníkom v Českej republike chceme poskytnúť ešte kvalitnejšie služby pri jeho nasadení, aj následnej podpore. Preto sme naštartovali užšiu spoluprácu s naším dlhoročným partnerom a  rešpektovanou spoločnosťou CAD Studio, ktorá ponúka systémy úzko spolupracujúce so systémami akým je SOFTIP MONACO. Naším spoločným zámerom je poskytnúť zákazníkom komplexnejšiu ponuku na riešenie ich požiadaviek za prijateľnejšiu cenu. Teda spoľahlivé a overené riešenie podporené kvalitnou implementáciou,“ povedal riaditeľ divízie SME a člen predstavenstva spoločnosti SOFTIP, Radovan Bálent.

Obe spoločnosti môžu využiť synergie, ktoré vyplývajú z hlavného predmetu ich činnosti. CAD Studio je známe ako najväčší dodávateľ CAD/PDM produktov Autodesk na českom a slovenskom trhu. Firma je autorizovaným predajným, školiacim a konzultačným partnerom Autodesk. Dlhodobo sa podieľa na lokalizáciách produktov Autodesk do češtiny. „Technická príprava výroby nadväzuje na CAD/PDM a dáva výstup do riadenia výroby. Je tak logickou a neoddeliteľnou súčasťou medzi návrhom výrobku a jeho produkciou. Takže spoločné zdieľanie skúseností a odborného know how vytvára ideálnu kombináciu na poskytovanie kvalitných riešení pre strojárske podniky u nás,“ povedal Radomír Žvak, konateľ a obchodný riaditeľ spoločnosti CAD Studio.

 

SOFTIP MONACO v podnikových procesoch

 

 

Investícia sa vráti do dvoch rokov

SOFTIP MONACO je špecializovaný softvérový nástroj pre tvorbu, evidenciu, archiváciu a zmenovanie technickej dokumentácie pre výrobné podniky. Pojem technická dokumentácia je pritom chápaný širšie ako len súbor počítačových dát potrebných pre správne plánovanie a riadenie výroby v ERP systémoch. Pestrá TPV dokumentácia, ktorá zahŕňa rôzne technické špecifikácie, výkresy, 3D modely, položky, kusovníky, náradie, technologické postupy, či kalkulácie si vyžaduje jednotnú správu, evidenciu, zmenovanie a manažment jej dostupnosti. To všetko tvorí integrálnu súčasť SOFTIP MONACO.

Tento prístup prináša hneď niekoľko výhod v súlade s princípmi Priemyslu 4.0. V prvom rade výrazné úspory času a peňazí. Proces technickej prípravy výroby je omnoho rýchlejší, keďže všetky informácie sú zdieľané a bezproblémovo dostupné v prehľadnej forme. SOFTIP MONACO disponuje špecifickými funkciami pre rýchlu tvorbu technickej dokumentácie, import kusovníkov z CAD/PDM systémov vrátane 2D výkresov a 3D modelov, postupné odovzdávanie hotových TPV dát do ERP systému a včasné informovanie nákupu o potrebe materiálu, čo prispieva k významnému skráteniu času na dodanie výrobku zákazníkom. 

Okrem iného sa skracuje aj čas na zaučenie nových pracovníkov v technickom oddelení a zrýchľuje reakčný čas firmy na obchodné prípady. Systém má totiž možnosť tvorby tzv. konceptov technickej dokumentácie s priamym využitím nástrojov pre rýchle oceňovanie budúcich výrobkov bez potreby tvorby podrobnej technickej dokumentácie. To minimalizuje podiel stratových či zmeškaných zákaziek a spresňuje a zreálňuje aj odhad cien a termínov pre jednotlivé ponuky.

V neposlednom rade SOFTIP MONACO skvalitňuje samotnú výrobu. Sprístupňuje technickú dokumentáciu iným oddeleniam podniku a zvyšuje je presnosť. Prináša úsporu aj pri výrobe  výrobných pomôcok a postupne vedie k redukcii skladových zásob. Tieto a ďalšie benefity tak v konečnom dôsledku znamenajú, že všetky do neho vložené investície sa vrátia v priebehu jedného až dvoch rokov.

 

Príklad importu položiek a kusovníkov komunikačným rozhraním: PDM Autodesk VAULT – IS TPV SOFTIP MONACO

 

PDM systém Autodesk Vault

Autodesk Vault je robustný PDM systém typu klient-server určený pre správu technických dokumentov v konštrukčných tímoch. Využíva osvedčenú výkonnú a bezpečnú technológiu Microsoft SQL Server pre centralizované ukladanie, vyhľadávanie, protokolovanie a súbežné editovanie CAD dokumentov, správu kusovníkov, riadenie pracovných postupov (zmenových konaní, schvaľovaní) a publikovanie konštrukčných i kancelárskych dokumentov a metadát. Podporuje automatické replikácie medzi vzdialenými pobočkami a ľahký prístup k publikovaným dátam pre netechnických používateľov (obchod, marketing). Ponúka úzku integráciu s jednotlivými CAD aplikáciami ako je AutoCAD, Inventor alebo Fusion 360 (ako aj aplikáciami iných výrobcov), s PLM systémom Autodesk Fusion Lifecycle a vďaka programovateľnosti je možné ho prepojiť aj s ďalšími ERP systémami, napr. pomocou nástroja CS ERP Connector.

 

Jeseň v znamení strojárskych eventov

Skutočné výsledky svojej spolupráce predstavia obe firmy najbližšie na konferencii CADfórum 2019, ktorá svojich účastníkov privíta už 17. – 18. septembra 2019 v Hoteli Avanti, Brno. V rámci spoločnej prednášky „Technická príprava výroby ako neoddeliteľný krok medzi návrhom a výrobou“ odprezentujú konkrétne prípadové štúdie zákazníkov ControlSeal z Holandska a Brush SEM Generátory z Plzne.

 

 

O necelý mesiac neskôr sa SOFTIP predstaví aj na Medzinárodnom strojárskom veľtrhuv Brne, kde vo svojej expozícii privíta všetkých záujemcov o najnovšie informácie z oblasti softvérových riešení pre technickú prípravu výroby.