SYSKLASS - originálny technický informačný systém

Dlhoročnou praxou preverený špecializovaný softvér pre technickú prípravu výroby a súvisiacu dokumentáciu

Predaj a podpora IS SYSKLASS boli ukončené

Vážení zákazníci, informačný systém SYSKLASS bol plnohodnotne nahradený novou generáciou riešenia pre technickú prípravu výroby - SOFTIP MONACO, ktorý prevzal funkcionalitu pôvodného riešenia, doplnil ho o nové v novom prostredí špeciálne zvolenom pre zabezpečenie jeho otvorenosti a prepojiteľnosti s väčšinou podnikových a technických informačných systémov.

Prosím prejdite na stránku IS SOFTIP MONACO

Spoľahlivý softvér pre technickú prípravu výroby

SYSKLASS® je výkonný technický informačný systém určený pre komplexné riešenie všetkých činností technickej prípravy výroby a riadenia výroby. Je vybavený mnohými špecializovanými nástrojmi, ktoré zefektívňujú a skvalitňujú prácu technikov, zvyšujú kvalitu vytváranej dokumentácie a poskytujú presné informácie pre správne manažérske rozhodnutia.

Zníženie nákladov

Výrazné zníženie nákladov a času na tvorbu dokumentácie pre technickú prípravu výroby.

Podpora tvorby ponúk

Jednoduchšie stanovenie cien a možných termínov dodania výrobku pri tvorbe ponúk.

Rýchla spätná väzba

Skrátenie odozvy na dopyty.

Rýchlosť a flexibilita

Využívanie spracovanej TPV dokumentácie výrobkov ako podklad pre rýchlu tvorbu novej dokumentácie.

Jednoduchosť

Možnosť tvorby tzv. konceptov technickej dokumentácie s priamym využitím nástrojov pre rýchle oceňovanie budúcich výrobkov bez potreby tvorby podrobnej technickej dokumentácie pre ponukové konania.

Prepojiteľnosť

V kombinácií s ERP systémami spoločnosti SOFTIP predstavujú ideálne pokrytie všetkých potrieb a procesov pre výrobné podniky.

Moduly

SYSKLASS obsahuje komplex modulov, ktoré súhrnne poskytujú integrované riešenie pre oblasť riadenia výroby.

Moduly aplikácie

Nástroje pre komplexnú podporu výrobného podniku:

SYSKLASS® Pack
Konštrukcia
Technológia
Ďalšie moduly

Hlavné výhody systému SYSKLASS

Skvalitnenie výroby
Flexibilita výroby
Optimalizácia
Automatizácia
Úspora času
Riadenie výrobných prostriedkov
Zníženie chybovosti
Plná kompatibilita
Skúsený dodávateľ
Široký záber služieb
Drag & Drop

Úspory, ktoré prináša SYSKLASS

Veľmi prijateľné náklady na implementáciu SYSKLASSu vysoko prevážia nasledovné dosiahnuté úspory.

Priame zníženie nákladov
Úspora času
Optimalizácia výroby

Výhody z pohľadu používateľov

Informačný systém SYSKLASS prináša výhody pre používateľov nasledovných útvarov.

Technické oddelenie
Obchodné oddelenie
Riadenie operácií
Výroba
Spoľahlivý archív

"Riešenie Sysklass využívame už niekoľko rokov a výrazne nám uľahčuje prácu pri technickej príprave výroby."

Ing. Petr Bittner

systémový inžinier správy aplikácií, TATRA TRUCKS, a.s., Kopřivnice

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania informačného systému SYSKLASS

Ján Kapoun

Vedúci kompetenčného centra
SOFTIP VÝROBA

Niekoľko vzorových obrazoviek z informačného systému


Napriek tomu, že SYSKLASS je historická, 32 bitová aplikácia, vytvorená v prostredí Visual FoxPro 9, dokáže pri správnej konfigurácii fungovať aj na aktuálnych operačných systémoch, napr. WINDOWS10.

Záujemcom o nasadenie inovatívneho riešenia ponúkame produkt Monaco.
Viac o tomto riešení nájdete na nižšie uvedenej linke.


Zákazníci sú spokojní hlavne s nadštandardnou funkcionalitou „ušitou na mieru“.


Pre riešenie vašich potrieb z tejto oblasti by sme vám prioritne ponúkli inovatívny produkt MONACO, ktorý je generačným následníkom produktu SYSKLASS®. Ak by vám ale z rôznych dôvodov vyhovoval produkt SYSKLASS®, vieme vám ho implementovať aj v súčasnosti. Je veľa firiem, ktoré ho ešte stále používajú na najnovších operačných systémoch.


Áno, podpora SYSKLASS® je k dispozícii aj po zlúčení firmy GT Systems 2, s.r.o. so spoločnosťou SOFTIP a.s. Konzultanti tohto IS sú dnes zamestnancami spoločnosti SOFTIP.


Vyžaduje sa viac automatizovať proces tvorby dát technickej prípravy výroby.


Využiť možnosť obstarania moderného informačného systému MONACO®, ktorý je nástupcom SYSKLASSu.