PF 2022

pf2022

16.12.2021

 

Milí klienti, partneri, priatelia,

blížia sa sviatky lásky, pokoja a ľudskej spolupatričnosti a my sa Vám chceme pri tejto príležitosti opäť úprimne poďakovať. Veľmi si vážime, že ste tu s nami a že sme mohli 30. výročie SOFTIPu spoločne osláviť tridsiatkou dobrých skutkov. Veríme, že pre mnohých boli takým malým vianočným darčekom uprostred roka. 

Či už to boli pacienti v nemocniciach, zdravotne znevýhodnené deti, alebo ekologické projekty – snažili sme sa našu finančnú i materiálnu pomoc smerovať tam, kde mala naozaj význam. V aktuálne sa končiacom roku možno ešte o kus väčší ako v tzv. normálnych časoch.

„Myslieť ako človek znamená myslieť na druhých“ povedal už pred tisícročiami múdry grécky filozof a platí to do dnes. Želáme Vám, aby ste mali (nielen) počas Vianoc okolo seba ľudí, ktorí na Vás myslia. A k tomu pevné zdravie a úspešný a oveľa pokojnejší rok 2022.