PF 2021 I Rozžiarili sme Svetielko nádeje

 

Milí klienti, partneri, priatelia,

želáme vám krásne Vianoce naplnené šťastím, porozumením a pokojom a úspešný nový rok 2021. Ďakujeme, že ste tu s nami. Aj vďaka vašej podpore sme mohli pomôcť malým pacientom v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, keď sme namiesto nákupu tradičných vianočných pozdravov venovali 3 000 eur občianskemu združeniu Svetielko nádeje.

Tento príspevok chceme v nasledujúcom roku doplniť o ďalších 29 dobročinných skutkov a osláviť 30 rokov SOFTIPu tak, ako nás to naučil ten aktuálne sa končiaci. Pomocou ľuďom, pre ktorých je zdravie a obyčajný, bežný život tým najväčším darom, aký môžu dostať.