Žiadna teória, iba praktické skúsenosti a riešenia

Prijmite pozvanie na HR konferenciu, ktorá je o vás. Prináša totiž skutočný HR život v slovenských firmách.

Inšpirujte sa pre svoju prácu

Aktuálne témy a praktické skúsenosti a riešenia. Tretí ročník HR konferencie, na ktorej sa venujeme iba tým najdôležitejším a najaktuálnejším témam pre prácu vrcholového HR manažmentu a hlavne tomu, čo naozaj pomohlo konkrétnym slovenským firmám. Z hlavných tém ročníka 2019 vyberáme:

Inovačné okuliare

Ako zapojiť zamestnancov do tvorby inovácií

Poznáte mladú generáciu?

Naozaj viete čo očakávajú od zamestnávateľa súčasní absolventi vysokých škôl?

Dôvera ako základ zmien

Vybudujete si otvorenú komunikáciu a firemnú kultúru založenú na dôvere

Urob si sám

Centrálne úložisko pre internú komunikáciu a vzdelávanie rýchlo a vlastnými silami

Audit HR procesov

Skúsenosti z praxe z pohľadu certifikačnej autority

Vysokoškolské štúdium v oblasti HR

Ako pripravujú univerzity absolventov pre prácu v oblasti riadenia ľudských zdrojov

Na konferencii si vypočujete

Martina
Pfundtnerová

Division Manager (Recruitment & Executive Search)
SYNERGIE Slovakia s.r.o.


Kristína Cichý
Kováčiková

LinkedIn strategist pre HR a B2B linkedinstrategie.sk EXACT RECRUITMENT


Peter
Pálka

Erickson Coaching International Coach
PP COACHING s.r.o.


Nora
Lauková

expertka na neverbálnu komunikáciu, spoločnosť F.A.M.E., s.r.o.


Mária
Seková

docent,
Ekonomická Fakulta Univerzity Mateja Bela


Lena
Theodoulides

Odborná asistentka,
Ekonomická Fakulta Univerzity Mateja Bela


Pavel
Horník

Audítor manažérskych systémov
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.


Marek
Sedliak

Riaditeľ pre inovácie,
SOFTIP, a.s.


Edita
Zámečníková

HR and Competence Manager IKEA Components s.r.o.


Natália Henčlová

Global HR Director Tubex Aluminim Group


Ján
Schwarz

Technický riaditeľ, SOFTIP, a.s.


Martin
Vlčko

Člen predstavenstva a finančný riaditeľ, SOFTIP


Program

09:00 - 09:10

Otvorenie konferencie

09:10 - 10:20

1. Blok prednášok

09:10 - 09:30

Dôvera v službách biznisu

Trhy sa menia a úspešné firmy musia na to reagovať. Potrebujú sa oddeliť a uspieť. S každou zmenou prichádza neistota, ktorá vyvoláva strach. Pokiaľ je v spoločnostiach komunikácia otvorená a firemná kultúra je založená na dôvere, jej zamestnanci sú viac otvorení k inováciám a zmenám v spoločnosti.

Peter Pálka - Erickson Coaching International Coach, PP COACHING s.r.o.

09:35 - 09:55

Prečo na EF UMB učíme mladých ľudí kriticky myslieť?

Ukážeme vám, v čom vám môžu byť prospešní naši absolventi v oblasti ľudských zdrojov. Dozviete sa, prečo je dôležité kriticky myslieť v profesijnom ale aj osobnom živote a ako vám to uľahčí prácu. Napríklad ako môžete u uchádzačov o prácu pri výberovom konaní či pri hodnotení zamestnancov kvalifikovane posúdiť úroveň ich kritického myslenia. Zároveň vám predstavíme nové trendy zamerané na podporu kritického myslenia študentov – vašich budúcich zamestnancov.

Mária Seková - Docentka, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Lena Theodoulides - Odborná asistentka, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela

10:00 -10:20

Ako nasadiť zamestnancom inovačné okuliare

Ako pristupovať k inováciám a naštartovať inovačné myslenie u zamestnancov. Skúsenosti zo SOFTIP-u.

Marek Sedliak - Riaditeľ pre inovácie, SOFTIP, a.s.

10:25 - 10:50

Coffee break

Využite čas s výbornou kávou v ruke na Networking a neformálne diskusie s jednotlivými speakrami a vymeňte si svoje skúsenosti aj s ostatnými účastníkmi konferencie.

10:30 - 16:30

Osobné konzultačné okienko

V priebehu celej konferencie budete mať možnosť individuálne konzultovať vaše otázky z akejkoľvek oblasti v rámci našich HR systémov. K dispozícii vám budú takmer všetci naši HR konzultanti a HR produktoví špecialisti.

SOFTIP HR konzultanti
SOFTIP Human Resources produktový tím
SOFTIP Happy HR produktový tím

10:55 - 12:30

2. Blok prednášok

10:55 - 11:40

Panelová diskusia: Vieme komunikovať s mladou generáciou s cieľom byť preferovaným zamestnávateľom?

Konfrontujte si svoje poznatky s ambicióznymi mladými ľuďmi, ktorí prijali naše pozvanie. Študenti vysokej školy pred ukončením štúdia a najmladší zamestnanci v SOFTIP-e sa podelia o svoj pohľad. Zároveň sa pozrieme na to čo všetko vie priniesť spolupráca so študentskou organizáciou akou je AIESEC.

Študenti vysokých škôl
HR manažéri

11:45 - 12:05

Výber vhodného zamestnanca - nové trendy a metódy

Aj vy sa trápite tým, kde nájsť a ako si vybrať toho najvhodnejšieho človeka k vám do firmy? Ako zaujať top talenty na trhu natoľko, aby sa rozhodli práve pre vás? Nad čím všetkým premýšľajú, podľa čoho sa rozhodujú? Ako sa odlíšiť od stoviek firiem na trhu? Svet recruitmentu sa dynamicky mení, to čo fungovalo pred rokmi, už dávno neplatí. Je potrebné si osvojiť nové trendy a metódy.

Martina Pfundtnerová - Division Manager (Recruitment & Executive Search), SYNERGIE Slovakia s.r.o.
Alexandra Rudyová - Konzultant, SYNERGIE Slovakia s.r.o.

12:10 - 12:30

“Ako staviame HR “ alebo prečo treba začať od základov.

Podelím sa osobné skúsenosti pri zvádzaní HR procesov a implementácii HR softvéru vo výrobných firmách. O ich potrebe, výhodách a o reálnych výzvach, s ktorými som sa počas svojho pôsobenia stretla.

Natália Henčlová - Group HR Director; Tubex Slovakia, s.r.o.

12:30 - 13:30

Obed

13:30 - 15:05

3. Blok prednášok

13:30 - 13:50

Ako odhaliť korporátnych psychopatov z neverbality

O svojich praktických skúsenostiach v oblasti korporátnej psychopatie, ako aj o odhaľovaní psychopatov z neverbálnych fyziognomických znakov a prejavov kontextovej neverbality vám porozpráva uznávaná expertka na túto oblasť.

Nora Lauková - expertka na neverbálnu komunikáciu, spoločnosť F.A.M.E., s.r.o.

13:55 - 14:15

Digitalizácia je všade okolo nás a nevynímajúc HR

My v Ikea Components chceme byť konkurencieschopní a pripravení na budúce generácie. Komunikovať online a elektronicky je dnes úplne prirodzené. Platí to však pre všetkých zamestnancov? Majú rovnaké zručnosti? Radi sa podelíme o vízie a naše skúsenosti s digitálnym HR, povieme viac o prekážkach a výzvach pri implementácii tohto projektu, ako aj o úzkej spolupráci so spoločnosťou SOFTIP.

Edita Zámečníková - HR and Competence Manager, IKEA Components s.r.o.

14:20 - 14:40

Urob si sám - Centrálne úložisko pre internú komunikáciu a vzdelávanie - rýchlo a vlastnými silami

Ukážeme vám ako si vlastnými silami dokážete vytvoriť interný portál, s ktorým máte k dispozícii všetky vymoženosti silných intranetových nástrojov. Od zdieľania informácií, centrálneho úložiska dokladov, fotogalérií, správy komunikácie rôznych tímov a oddelení a mnoho iného. Riešenie je vhodné aj pre menšiu firmu.

Ján Schwarz - Technický riaditeľ, SOFTIP, a.s.
Martin Vlčko - Člen predstavenstva a finančný riaditeľ, SOFTIP, a.s.

14:45 - 15:10

Coffee break

Využite čas s výbornou kávou v ruke na Networking a neformálne diskusie s jednotlivými speakrami a vymeňte si svoje skúsenosti aj s ostatnými účastníkmi konferencie.

15:15 - 16:45

Záverečný blok

15:15 - 15:35

Majú aj dnes požiadavky definované certifikačnými normami manažérskych systémov pre certifikované spoločnosti „pridanú hodnotu“?

Praktické skúsenosti so zavádzaním a využívaním požiadaviek na vzdelávanie pracovníkov v procesoch certifikovaných spoločností.

Pavel Horník - Audítor manažérskych systémov, TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

15:40 - 16:00

LinkedIn ako moderný nástroj na získavanie zamestnancov

Ukážeme Vám, ako na LinkedIn vybudovať silnú zamestnávateľskú značku, ktorá Vám pomôže pritiahnuť nových kolegov. Na konkrétnych prípadových štúdiách uvidíte, ako efektívne využiť tento nástroj.

Kristína Cichý Kováčiková - LinkedIn strategist pre HR a B2B linkedinstrategie.sk, EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o.

16:05 - 16:25

Prekvapenie na záver

Všetci sme len ľudia a všetci milujeme ... Viac vám však prezradíme až na mieste.

16:30 - 17:00

Tombola, záverečný networking a neformálne diskusie

Po tombole o atraktívne ceny budete mať naďalej priestor komunikovať s jednotlivými speakrami osobne a vymeniť si svoje skúsenosti aj s ostatnými účastníkmi konferencie. Rozšírte si portfólio vašich obchodných kontaktov. Zaujali vás prezentované riešenia, využite priestor a pozrite sa na nich detailnejšie spolu s prezentujúcimi.

Praktické informácie

Sliač - Sielnica

Hotel & Spa Resort Kaskády Letecká 19, 962 31 Sliač - Sielnica

180

skorá rezervácia - do 31.3.2019: 120,- Eur
zvýhodnenie do 30.4.2019: 150,- Eur
štandardný poplatok: 180,- Eur
Ceny s DPH

Moderátor konferencie

Kamila Birnsteinová

Kouč, facilitátor a konzultant v oblasti vzdelávania a rozvoja

Má za sebou dlhoročnú prax z práce vo významných medzinárodných korporáciách na pozíciách HR Manager a L&D Konzultant. Svoje znalosti a skúsenosti využíva pri rozvoji lídrov, manažérov a hlavne mladých talentov, ako aj celých tímov.

Ďalšie informácie

Našim cieľom je priniesť účastníkom konferencie hodnotné informácie z oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré dokážu reálne zužitkovať pri svojej práci.

Ján Šnyr

Manažér konferencie
SOFTIP HR DAY


Historické míľniky (25 rokov)


Pre využitie zľavy je potrebné personál na recepcii informovať, že ste účastník konferencie a chcete využiť zvýhodnené ceny ubytovania platné pre hostí spoločnosti SOFTIP. 20% zľava platí z cenníkovej ceny ubytovania s raňajkami.