Žiadna teória, iba praktické skúsenosti a riešenia

Prijmite pozvanie na HR konferenciu, ktorej úspech nás presvedčil, že si zaslúži stať sa tradíciou. Prináša totiž skutočný HR život v slovenských firmách.

Inšpirujte sa pre svoju prácu!

II. ročník HR konferencie, na ktorej sa venujeme iba tým najdôležitejším a najaktuálnejším témam pre prácu vrcholového HR manažmentu a hlavne tomu, čo naozaj pomohlo konkrétnym slovenským firmám. Žiadna teória, ale iba praktické skúsenosti a riešenia. Z hlavných tém vyberáme:

Nová HR legislatíva

Aktuálne zmeny v oblasti pracovno – právnych vzťahov

GDPR a HR procesy

Checklist životného cyklu zamestnanca optikou GDPR

Duálne vzdelávanie

Praktické skúsenosti overené praxou

Vzdelávanie technológiami

Ako zabezpečiť jeho všeobecnú akceptáciu?

Zamestnávanie cudzincov

Skúsenosti, prekážky a úskalia

Employer branding

Stále dôležitejší rozmer pri získavaní zamestnancov

Na konferencii si vypočujete

Jozef
Mihál

Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR v rokoch 2010 - 2012, zakladateľ spol. RELIA, s.r.o


Radovan
Bálent

Člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME, SOFTIP, a.s.


Radoslav Šebeňa

Head of Human Capital Management, Miba Steeltec, s.r.o.


Ján
Schwarz

Technický riaditeľ, SOFTIP, a.s.


Marián
Klimo

Chief executive officer, ATENA-PERSONAL CONSULTING s.r.o.


Mária Tobiášová Kuzmová

konateľka, Fantozzi consulting, s.r.o.


Milan
Veselý

Generálny riaditeľ, Slovalco, a.s.


Dušan
Káčer

Senior consultant, Excellent Partners


Filip Brodan

Partner, Engage Hill


Katarína Hošalová

Produktová manažérka SOFTIP HR PLUS, SOFTIP, a.s.


Program

08:00 - 08:50

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:10

Otvorenie konferencie

09:10 - 10:20

1. Blok prednášok

09:10 - 09:30

To najaktuálnejšie a najzaujímavejšie z oblasti zmien v Zákonníku práce

Očami popredného slovenského odborníka sa pozrieme na zmeny v oblasti pracovno – právnych vzťahov, ktoré budú rezonovať v roku 2018.

Jozef Mihál - Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR v rokoch 2010 - 2012, najznámejší odborník na dane a odvody na Slovensku, zakladateľ spol. RELIA, s.r.o

09:35 - 09:55

Ako sa vyvíjali IT riešenia na podporu HR procesov a kam smerujú

Z pohľadu dlhoročného vrcholového manažéra SOFTIP-u sa pozrieme do histórie, súčasnosti a zamyslíme sa aj nad budúcnosťou IT riešení na podporu HR procesov.

Radovan Bálent - Člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME, SOFTIP, a.s.

10:00 -10:20

2 dni do GDPR - najdôležitejšie informácie pre HR oddelenie

Prevedieme vás najdôležitejšími povinnosťami pri ochrane osobných údajov počas celého životného cyklu zamestnanca v organizácii tak, aby ste o dva dni boli plne v súlade s nariadením GDPR. To najdôležitejšie pre HR oddelenie jasne a stručne.

Mária Tobiášová Kuzmová - Konateľka Fantozzi consulting, s.r.o.

10:25 - 10:40

Coffee break

10:45 - 11:15

Panelová diskusia na aktuálne témy

Rôzne uhly pohľadu na legislatívu, od samotnej tvorby legislatívneho rámca až po jej adaptáciu do podnikových informačných systémov. Povinnosti vyplývajúce z GDPR a podpora týchto procesov v informačných systémoch. Zjednodušenia a pomôcky pre evidenciu a samotnú realizáciu povinností pri ochrane osobných údajov.

Jozef Mihál - Najznámejší odborník na dane a odvody, zakladateľ spol. RELIA, s.r.o
Mária Tobiášová Kuzmová - Konateľka Fantozzi consulting, s.r.o.
Ján Schwarz - Technický riaditeľ, SOFTIP, a.s.
Radovan Bálent - Člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME, SOFTIP, a.s.
Katarína Hošalová - Produktový manažér SOFTIP HR PLUS, SOFTIP, a.s.

11:20 - 12:30

2. Blok prednášok

11:20 - 11:40

Zamestnávanie cudzincov – legislatíva a skúsenosti

O svojich praktických skúsenostiach v oblasti zamestnávania cudzincov, o prekážkach a úskaliach vychádzajúc z dlhoročnej praxe v oblasti personalistiky.

Marián Klimo - CEO, ATENA-PERSONAL CONSULTING s.r.o.

11:45 - 12:05

Život vo výrobnom podniku, v ktorom nie je možné urobiť výrobnú prestávku.

Dlhoročný vrcholový manažér jedného z najvýznamnejších podnikov na Slovensku sa podelí o svoje najväčšie HR a HCM výzvy a z nich nadobudnuté skúsenosti.

Milan Veselý - Generálny riaditeľ, Slovalco, a.s.

11:30 - 15:30

GDPR a SOFTIP - osobné konzultačné okienko

V priebehu celej konferencie vám individuálne odpovieme na vaše otázky k naplneniu požiadaviek vyplývajúcich z GDPR vo vašej organizácii ako aj vo vzťahu k SOFTIP informačným systémom. Vysvetlíme vám možnosti SOFTIP informačných systémov vo väzbe na požiadavky GDPR.

Katarína Hošalová - Produktová manažérka, SOFTIP HR PLUS, SOFTIP, a.s.
Mária Tobiášová Kuzmová - Konateľka, Fantozzi consulting, s.r.o.

12:10 - 13:00

Obed

13:00 - 14:40

3. Blok prednášok

13:00 - 13:20

O čom sa najviac hovorí a čomu sa dá veriť?

Ako rýchlo je možné získať od ľudí relevantnú a neskreslenú spätnú väzbu.

Filip Brodan - Partner, Engage Hill

13:25 - 13:45

Koncept interného vzdelávania technológiami

Moderné technológie dokážu v mnohom pomôcť. Vo vzdelávaní zamestnancov je však extrémne dôležitá jeho všeobecná akceptácia. O svoje najlepšie skúsenosti v tejto oblasti sa s vami podelí medzinárodne oceňovaný a uznávaný expert.

Ján Schwarz - Technický riaditeľ, SOFTIP, a.s.

13:50 - 14:10

Úspešný príbeh duálneho vzdelávania: „Od prijímacích pohovorov - po maturitu“.

Praktické skúsenosti z implementácie duálneho vzdelávania, ako nástroja pre zabezpečenie kvalifikovaného a motivovaného ľudského kapitálu, od tvorby kritérií pre uchádzačov až po rozhodnutie „spopularizovať“ maturitnú skúšku.

Radoslav Šebeňa - Head of Human Capital Management, Miba Steeltec, s.r.o.

14:15 - 14:35

Ako som sa netransformoval do firemnej kultúry

Skúsený manažér sa pozrie na jeden neuveriteľný proces onboardingu.

Dušan Káčer - Senior consultant, Excellent Partners

14:45 - 15:00

Coffee break

15:00 - 16:30

Záverečné témy, Networking a neformálne diskusie, Detailnejšie predstavenie prezentovaných riešení.

Komunikujte s jednotlivými speakrami osobne a vymeňte si svoje skúsenosti aj s ostatnými účastníkmi konferencie. Rozšírte si portfólio vašich obchodných kontaktov. Zaujali vás prezentované riešenia, využite priestor a pozrite sa na nich detailnejšie spolu s prezentujúcimi.

16:30 - 16:45

Tombola a ukončenie

Praktické informácie

Sliač - Sielnica

Hotel & Spa Resort Kaskády Letecká 19, 962 31 Sliač - Sielnica

192

skorá rezervácia - do 31.3.2018: 120,- Eur
zvýhodnenie do 30.4.2018: 150,- Eur
štandardný poplatok: 192,- Eur
Ceny s DPH

Moderátor konferencie

Kamila Birnsteinová

Kouč, facilitátor a konzultant v oblasti vzdelávania a rozvoja

Má za sebou dlhoročnú prax z práce vo významných medzinárodných korporáciách na pozíciách HR Manager a L&D Konzultant. Svoje znalosti a skúsenosti využíva pri rozvoji lídrov, manažérov a hlavne mladých talentov, ako aj celých tímov.

Ďalšie informácie

Našim cieľom je priniesť účastníkom konferencie hodnotné informácie z oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktoré dokážu reálne zužitkovať pri svojej práci.

Ján Šnyr

Manažér konferencie
SOFTIP HR DAY


Historické míľniky (25 rokov)