V spoločnosti SOFTIP zavládla HAPPY HR

Profil zákazníka

Na Slovensku patrí SOFTIP medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb. Ako najväčší slovenský výrobca podnikových informačných systémov už 27 rokov prináša inovatívne IT riešenia, ktoré pomáhajú lepšie riadiť tisícky firiem a organizácií všetkých veľkostí doma aj v zahraničí. Dôverujú nám aj tie najznámejšie spoločnosti, s produktmi ktorých sa stretávate každý deň.

Zhrnutie projektu

Aký je zostatok dovoleniek? Na ktoré benefity mám nárok? Máme na projekt dosť certifikovaných ľudí? Mnoho takýchto a podobných otázok museli každodenne riešiť naši HR špecialisti. SOFTIP pritom vyvinul špičkový softvér na riadenie ľudských zdrojov. Prečo ho teda nenasadiť aj „doma“? Nový informačný systém SOFTIP HAPPY HR nám okamžite priniesol viacero výhod.

Bezpapierové schvaľovanie

Automatické notifikácie

Optimalizácia HR procesov

Dostupné kedykoľvek odkiaľkoľvek

V prvej fáze sme nasadili moduly ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA a personálny portál HAPPY PEOPLE. Sprístupnili sme tak napríklad schvaľovanie dovoleniek z mobilu a ich zápis do kalendára v Outlooku, aktualizáciu osobných údajov na diaľku či uľahčili orientáciu zamestnancov v organizačnej štruktúre a v rolách so špecifickými zodpovednosťami a kompetenciami.

Veľkou výhodou sa stal manažment dovoleniek. Každý zamestnanec cez centrálny kalendár vidí, či jeho kolega má alebo nemá dovolenku resp. kedy ju má naplánovanú. Vďaka tomu nám už nevznikajú kolízie súvisiace so zastupovaním alebo počas období ako sú vianočné sviatky...

V ďalšej fáze pribudol modul VZDELÁVANIE. Ten umožňuje efektívnejšiu organizáciu školení, ich vyhodnotenie, ako aj orientáciu našich zamestnancov v ponuke školení. Každý si tak môže vyhľadať presne tú vzdelávaciu aktivitu, ktorá ho zaujíma alebo je nevyhnutná pre zvýšenie jeho kvalifikácie. Jednoducho sa na ňu prihlási a po schválení a následnom absolvovaní kurzu aj ohodnotí jeho kvalitu pomocou automaticky doručeného dotazníka. Zároveň tu na jednom mieste nájde prehľad všetkých absolvovaných školení a získaných certifikátov. To uľahčuje život aj našim HR manažérom. Okamžite vidia, ktorí pracovníci majú aké vzdelanie a dokážu im naplánovať aktivity na zvyšovanie kvalifikácie.

SOFTIP HAPPY HR obsahuje i funkčnosť pre sledovanie termínov rôznych činností, ktoré majú zamestnanci periodicky vykonávať. Zo zákona musia napríklad absolvovať lekárske prehliadky a školenia BOZP a PO, no sú to aj činnosti, ktoré určil zamestnávateľ nad rámec zákona – ako napríklad v našom prípade školenia vodičov, ISO noriem apod. Modul VZDELÁVANIE našich HR špecialistov automaticky upozorňuje na koniec ich platnosti a vďaka prehľadnému kalendáru či automatickému generovaniu prezenčnej listiny uľahčuje aj ich plánovanie a organizáciu.

Ďalšou z predností aplikácie je sprístupnenie vybraných informácií, v minulosti dostupných len pre personalistov, aj ostatným zamestnancom spoločnosti. Manažment firmy má navyše k dispozícii rozšírené informácie o svojich podriadených vrátane prehľadov ich vzdelania či certifikátov. V prípade potreby tak dokáže jednoducho filtrovať vhodných kandidátov na zabezpečenie požiadaviek, činností a prác na prebiehajúcich alebo plánovaných projektoch.

Obchod a služby

SOFTIP HAPPY HR

„V digitálnej dobe by už naozaj nemali dovolenkové lístky putovať medzi jednotlivými pracoviskami a centrálou spoločnosti. A nemyslím tým len papierovo, ale ani cez emaily. Na prvý pohľad drobnosť, ale v konečnom dôsledku nám jej nahradenie modernými technológiami prinieslo obrovskú úsporu času a samozrejme aj vyšší komfort.“

Dušan Guldan

SOFTIP
Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

„Za jeden z kľúčových benefitov zavedenia SOFTIP HAPPY HR považujem efektívnejší manažment vzdelávania vo firme, ktorý pomáha predovšetkým jej zamestnancom.“

Martin Vlčko

SOFTIP
člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP HAPPY HR

SOFTIP HAPPY HR prináša všetko, čo personalista, manažment aj samotní zamestnanci v oblasti HR potrebujú. A to kedykoľvek a kdekoľvek.

Multijazyčná aplikácia

Nezávislá od mzdového softvéru

Nezávislá na legislatíve