Kolobeh faktúr
do troch dní. A rýchlejšie

Zhrnutie projektu

INDEX NOSLUŠ je jedna z najstarších a najvýznamnejších personálno-poradenských agentúr na území Slovenskej a Českej republiky. Elektronizácia procesu schvaľovania faktúr prostredníctvom nasadenia novej webovej aplikácie SOFTIP APPROVAL priniesla výrazné skrátenie ich kolobehu od prijatia po úhradu. Odbúral sa fyzický pohyb dokumentov, schvaľovací proces je jednoduchý a dostupný aj z mobilných zariadení.

Výzvy a požiadavky

INDEX NOSLUŠ je dlhoročným zákazníkom SOFTIPu. Najnovšia implementácia APPROVAL s cieľom zefektívniť fakturačné procesy v spoločnosti je ďalším spoločným projektom.

SOFTIP APPROVAL je aplikácia na schvaľovanie firemných dokladov, a to aj pre používateľov, ktorí nemajú prístup k ERP. Odstraňuje obeh papierových dokladov, zviditeľňuje a zrýchľuje schvaľovanie dokumentov, ktoré následne archivuje pre potreby kontroly či opätovného použitia. K dispozícii je aj prostredníctvom mobilných zariadení.

Výsledky a prínosy

Jediný fyzický kontakt s faktúrou je len pri úvodnom skenovaní a zadaní do systému. Následne už všetko prebieha elektronicky. Výsledkom je, že personálka dnes už vôbec nevie, čo je to „stratená faktúra v procese schvaľovania“. Naopak, všetko prebieha hladko, takže je úhrady možné realizovať maximálne do troch pracovných dní. A ak je to nevyhnutné, tento čas sa dá skrátiť len na niekoľko hodín.

Od prijatia po úhradu faktúry maximálne 3 pracovné dni

Možnosť schvaľovania faktúr kedykoľvek a kdekoľvek

Detailný manažérsky prehľad o celom procese

Prepojenie s IS SOFTIP PROFIT PLUS

Samotné schvaľovanie už navyše nevyžaduje prítomnosť oprávnenej osoby na pracovisku – dostupné je totiž on-line aj pomocou smartfónu. Medzi ďalšie výhody riešenia patrí možnosť definovať dvoch schvaľovateľov na každej faktúre, načítať rozúčtovanie na zákazky z predchádzajúcej faktúry či nastaviť automatickú e-mailovú notifikáciu na neschválené dokumenty.

K dispozícii je samozrejme aj manažérsky prehľad schválených faktúr. Skeny faktúr sú uložené priamo v aplikácii SOFTIP APPROVAL, čo garantuje jednoduchú dohľadateľnosť podľa rôznych kritérií, a to bez potreby pátrania v papierových dokumentoch v archíve.

Pomocou jedinej aplikácie bez potreby opätovného prihlasovania dokáže INDEX NOSLUŠ schvaľovať aj dodávateľské faktúry viacerých dcérskych spoločností.

Obchod a služby

SOFTIP APPROVAL

„Najviac oceňujem, že schváliť faktúry viem kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Aj cez dovolenku. Hoci, ak by som chcela, mohla by som nastaviť môjho zástupcu, ale tých päť minút na schválenie cez mobil si nájdem vždy.“

Darina Mokráňová

INDEX NOSLUŠ
výkonná riaditeľka

Použité produkty a technológie

SOFTIP APPROVAL

Aplikácia na zabezpečenie schvaľovania firemných dokladov pre neobmedzený počet používateľov, aj bez prístupu do ERP systému. K dispozícii kedykoľvek, kdekoľvek.

Schvaľovanie dokladov

Nahradenie papierovej evidencie

Archivácia dokladov i procesu

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu SOFTIP Approval

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

+421987654321

Upresnenie

Vyberte jednu z možností

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie

Zaškrtnite, alebo postupujete podľa pokynov

Kto sa Vám
bude venovať?

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania našich systémov.

Zvyčajne sa nám darí ozvať sa Vám do 3 pracovných dní.

Soňa Pindiaková

Konzultant špecialista

SOFTIP Approval Profit