Z reportingu sa stal automatizovaný proces

22.05.2017

Administratívne náročné, komplikované a zdĺhavé výkazníctvo? Moderné IT nástroje nás dokážu od tejto povinnosti odbremeniť. Dôkazom je SAD Dunajská Streda, ktorá vďaka automatizácii tejto agendy ušetrí mesačne tri dni práce. Vďačí za to nasadeniu manažérskeho informačného systému SOFTIP MIS. To prinieslo nielen výraznú úsporu času, ale aj zníženie rizika vzniku chýb či otvorilo nové možnosti v sledovaní dôležitých ekonomických ukazovateľov.

Foto: SAD Dunajská Streda

 

SAD Dunajská Streda prepraví v prímestskej doprave ročne viac ako 5,5 milióna cestujúcich a jej 138  autobusov najazdí takmer 7 miliónov kilometrov. Je zrejmé, že pri tak obrovskom objeme dát bolo nevyhnutné zmeniť spôsob prípravy pravidelných mesačných reportov pre trnavský VÚC, ktorý je zodpovedný za poskytovanie dotácií na prepravu cestujúcich.

„Pred zavedením nového informačného systému sa všetky tabuľky napĺňali ručne priamo zadávaním jednotlivých položiek alebo kopírovaním údajov o spotrebe materiálu zo skladov a najazdených kilometroch podľa EČV,“vysvetľuje Gabriela Ďurišová, vedúca oddelenia IS SAD Dunajská Streda. Po novom sa mesačné výkazy zjednodušili a zautomatizovali, údaje do nich sa importujú priamo z manažérskeho informačného systému.

„Okrem toho máme možnosť jednoduchšie kategorizovať sprístupnenie výkazov a rozborov  pre jednotlivých používateľov,“povedala Gabriela Ďurišová. Nad dátami sa dajú robiť triedenia podľa rôznych parametrov s cieľom získať aktuálne údaje.
 

 

Foto: SAD Dunajská Streda

 

SOFTIP má bohaté skúsenosti so sektorom osobnej autobusovej dopravy. Okrem SAD Dunajská Streda, ktorá využíva popri spomenutom BI riešení aj komplexný informačný systém SOFTIP PROFIT PLUS, dodáva svoje produkty a služby aj pre podniky SAD v Prešove, Prievidzi, Trenčíne či Žiline.

Viac informácií na www.softip.sk/mis