SOFTIP úspešne obhájil Integrovaný manažérsky systém (IMS)

03.07.2018

Renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia opäť preverila dozorným auditom Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý je v spoločnosti SOFTIP zavedený už od roku 2013.

Foto: SOFTIP

 

SOFTIP úspešne zvládol prechod na nové normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 a obhájil ostatné certifikáty v rámci zavedeného IMS. Opäť tak potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia a zdravia zamestnancov, kontrolovaný prístup k informačným aktívam a ich ochrane a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy jednotného, systémového a procesného riadenia spoločnosti.

„Naším cieľom je pokračovať v trende neustáleho zlepšovania a napĺňania poslania, vízie a stratégie spoločnosti. Integrovaný manažérsky systém pre nás predstavuje komplexný manažérsky nástroj na riadenie firemných procesov a zdrojov, minimalizáciu rizík, plnenie požiadaviek našich zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a zvyšovanie ich spokojnosti. Navyše v tomto roku bol pre nás prínosný aj v tom, že sme boli pripravení a oveľa ľahšie zvládli požiadavky nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov - GDPR,“  hovorí zmocnenec pre IMS a člen predstavenstva spoločnosti SOFTIP, Martin Vlčko.

 

 

Martin Vlčko, zmocnenec pre IMS, Foto: SOFTIP

 

SOFTIP v rámci procesu trvalého zlepšovania vyvinul svoj vlastný informačný systém SOFTIP AUDIT, ktorý ponúka komplexné plánovanie a spracovanie interných auditov v súlade s požiadavkami normy EN ISO 19011:2011 Návod na auditovanie systémov manažérstva a takisto evidenciu, spracovanie a sledovanie podnetov a nápravných opatrení.

„Prenesenie celého procesu interných auditov a nápravnej a preventívnej činnosti do IS SOFTIP AUDIT nám sprehľadnilo evidenciu auditov a podnetov, ku ktorým je teraz dokumentácia uložená na jednom mieste s riadeným prístupom, notifikáciami a požadovanými tlačovými výstupmi. Okrem jednoduchej prípravy a spracovania interných auditov podľa preddefinovaného check-listu nám IS SOFTIP AUDIT priniesol aj významnú úsporu času pri spracovaní auditov a podnetov. To sa samozrejme prejavilo na spokojnosti našich interných audítorov ako aj vedenia spoločnosti," vysvetľuje Sulamit Vazagová, koordinátor IMS v spoločnosti SOFTIP.

"Veríme, že IS SOFTIP AUDIT osloví aj ďalšie organizácie, ktoré majú zavedené systémy manažérstva podľa štandardov ISO, vykonávajú kontroly a audity, spracovávajú podnety, riešia nezhody a vykonávajú nápravnú činnosť a v neposlednom rade majú záujem trvalo sa zlepšovať," dopĺňa Martin Vlčko.

 

 

Sulamit Vazagová, koordinátor IMS, Foto: SOFTIP

 

Integrovaný manažérsky systém v spoločnosti SOFTIP vychádza z prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa:

  • Systému manažérstva kvality EN ISO 9001,

  • Systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001,

  • Systému manažérstva kvality v projektoch EN ISO 10006,

  • Systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001,

  • Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001.

 

Certifikát platí pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru.