SOFTIP je najväčším slovenským dodávateľom ERP systémov

10.04.2015

Vyplynulo to z prieskumu predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu v roku 2014, ktorý uskutočnila redakcia magazínu PC REVUE v priebehu februára a marca.

 

V prieskume sa zúčastnilo spolu 19 dodávateľov s 27 produktmi a riešeniami. V rebríčku dodávateľov podľa celkových tržieb za produkty ERP sa spoločnosť SOFTIP umiestnila na 2. mieste hneď za trhovou jednotkou, medzinárodnou spoločnosťou SAP, produkty ktorej SOFTIP svojim zákazníkom tiež dodáva a implementuje.

V roku 2014 dosiahol SOFTIP celkové tržby z predaja podnikových informačných systémov (ERP) vo výške 12 129 972 EUR, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 33,75 % (+3 060 591 EUR). S výrazným náskokom tak obhájil pozíciu najväčšieho slovenského výrobcu a dodávateľa podnikových informačných systémov.

Pozíciu lídra trhu podnikových informačných systémov potvrdil SOFTIP aj z pohľadu tržieb z predaja služieb k riešeniam ERP za rok 2014, kde sa opäť umiestnil na druhej priečke s celkovými tržbami vo výške 11 417 150 EUR. Pri tržbách z predaja licencií riešení ERP za rok 2014 sa spoločnosť SOFTIP umiestnila na treťom mieste s celkovými tržbami vo výške 712 822 EUR. 

 

A ako hodnotí rok 2014 člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME spoločnosti SOFTIP, Ing. Radovan Bálent?

"Minulý rok hodnotím pozitívne, podarilo sa nám dosiahnuť množstvo zaujímavých obchodných prípadov. Potvrdil sa trend prispôsobovania ERP produktov na mieru potrieb zákazníkov. Riešenia na kľúč na platforme konkrétneho ERP, či už to bol SOFTIP PROFIT PLUS alebo SAP Business One, boli žiadané hlavne medzi väčšími zákazníkmi. No aj čoraz viac menších firiem si začína uvedomovať, že kvalitné ERP prispôsobené ich potrebám je veľkou výhodou, ktorá uľahčuje celkové fungovanie biznisu. V tomto, aj v nasledujúcich rokoch preto očakávam, že ich manažéri budú požadovať prispôsobenie „značkových“ ERP riešení, ktoré im budú uľahčovať ich koncentráciu na core biznis. Čo sa týka dopytu po cloudových riešeniach, ukázalo sa, že naše očakávania boli optimistické. Trh zatiaľ potvrdil určitú konzervatívnosť zákazníkov a predpokladám, že rok 2015 bude pokračovať v tomto trende."