SOFTIP je najväčší slovenský výrobca podnikových informačných systémov (ERP)

08.06.2018

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu trhu ERP na Slovensku v roku 2017, ktorý uskutočnila redakcia technologického magazínu PC Revue. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov a lokálni producenti ekonomických informačných systémov.

Zdroj: PC Revue 5/2018

 

V prieskume sa zúčastnilo 13 dodávateľov s 22 produktmi a riešeniami. Do prehľadu boli zahrnuté riešenia pre menších zákazníkov, ale aj komplexné riešenia pre stredných a veľkých zákazníkov. 

Podľa údajov slovenských výrobcov a dodávateľov lokálnych podnikových informačných systémov, ako aj slovenských zastúpení zahraničných dodávateľov veľkých riešení ERP boli celkové tržby z predaja riešení ERP v roku 2017 na úrovni 27 324 533 EUR (údaje poskytlo 10 firiem). Tržby z predaja licencií dosiahli 8 364 005 EUR (údaje poskytlo 12 firiem).  Kľúčový dodávateľ podnikových informačných systémov a trhová jednotka SAP Slovensko ani tento rok nemohla poskytnúť svoje lokálne údaje. Celkové tržby za rok 2017 uvádzajú vo výške 40 568 865 EUR (zdroj: Finstat).

Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií na používanie riešení ERP a tržby z predaja služieb k týmto riešeniam, zistíme, že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť KROS (1 740 000 EUR). Pri tržbách z predaja služieb k ERP sa na prvom mieste umiestnila spoločnosť SOFTIP (9 766 694 EUR).

 

 

Zdroj: PC Revue 5/2018

 

Dodávatelia evidovali v roku 2017 spolu 69 485 zákazníkov ich produktov, ktoré využívalo dovedna 136 006 koncových používateľov. V prípade rozdelenia dodávateľov podľa počtu zákazníkov daného riešenia ERP sa na popredné miesta z poskytnutých údajov dostali firmy KROS, Solitea Slovensko a SOFTIP.

 

Originálny článok publikovaný v PC Revue č. 5/2018: Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2017