Podpora GDPR v informačných systémoch SOFTIP

16.05.2018

25. mája 2018 vstúpi do platnosti nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov. Povinnosť prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a vedieť preukázať súlad spracovateľských činností s týmto nariadením platí pre každého prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje.

 

Osobné údaje spracovávané v informačných systémoch SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HR PLUS a SOFTIP PACKET môžu byť spracovávané výhradne v zmysle zákonnej povinnosti.

SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HR PLUS a SOFTIP PACKET už v súčasnosti poskytujú technické prvky pre účely bezpečného spracovania osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR.

 

Podpora GDPR v informačných systémoch SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS

Podpora GDPR v informačnom systéme SOFTIP PACKET

 

Pravidlá ochrany osobných údajov v rámci organizácie je potrebné riešiť komplexne, zavedením postupov spracovania osobných údajov v internej bezpečnostnej dokumentácii prevádzkovateľa, úpravou potrebných vnútorných smerníc a využitím nastavení internej infraštruktúry. Za plnenie požiadaviek nariadenia GDPR je zodpovedný prevádzkovateľ.

Uchovávaním a spracovaním osobných údajov v informačnom systéme SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS a spolu so zavedením vhodných technických a organizačných opatrení môže prevádzkovateľ preukázať súlad spracovania osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (skratka GDPR).

 

Spoločnosť SOFTIP je pripravená pomôcť riešiť požiadavky svojich zákazníkov na nastavenie aplikácií SOFTIP HR PLUS, SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP PACKET v súlade s GDPR ako aj požiadavky pre implementáciu novej aplikácie pre anonymizáciu osobných údajov v SOFTIP HR PLUS a SOFTIP PROFIT PLUS.

Viac informácií o špecializovanom module Anonymizácia osobných údajov nájdete tu: .... 

V prípade záujmu o konzultáciu s našou spoločnosťou si zákazníci môžu objednať služby spoločnosti SOFTIP, a.s., prostredníctvom servisnej linky 048 / 4358 700 alebo u prideleného obchodného manažéra spoločnosti.