Ďakujeme za všetky nápady. Každý desiaty si odniesol aj cenu

29.05.2018

Takmer stovku námetov na inovácie produktu SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS sa nám podarilo zozbierať počas januárových legislatívnych seminárov. Sú pre nás cenným zdrojom informácií priamo od našich zákazníkov.

 

Z takmer 400 dotazníkov komisia pre rozvoj SOFTIP HR PLUS posúdila a následne vybrala dve víťazné témy: Automatický prepočet nároku dovolenky pri zmene doby trvania pracovného pomeru a Pre účely sociálneho poistenia evidovať položku vyňatie z evidenčného stavu samostatne pre každý právny vzťah zamestnanca. Pre desiatich autorov víťazných nápadov a zároveň používateľov IS SOFTIP HR PLUS sme pripravili zaujímavé ceny.

Oceneným srdečne gratulujeme!

Ďakujeme samozrejme všetkým zákazníkom, ktorí sa aktívne zapojili a prispeli svojim námetom k vylepšovaniu kvality SOFTIP HR PLUS. Z roka na rok rastúce číslo zozbieraných námetov je potvrdením záujmu zákazníkov podieľať sa na ďalšom skvalitňovaní a rozvoji (nielen) tohto produktu. O svoje návrhy a podnety sa môžu naši zákazníci kedykoľvek podeliť aj prostredníctvom Centra podpory zákazníkov. Určite ich v najbližšej dobe zohľadníme pri ďalšom plánovaní, rozvoji a rozširovaní možností našich produktov a riešení.