CADfórum 2019: najväčšia česko-slovenská odborná akcia v oblasti CAD s množstvom noviniek

03.10.2019

16. ročník odbornej konferencie pre CAD/CAM a BIM profesionálov z celého Česka a Slovenska opäť prekročil úspechy predchádzajúcich ročníkov. Celkovo sa tento rok zišlo do Brna rekordných 460 záujemcov o novinky a skúsenosti z oblasti počítačového navrhovania v strojárstve, výrobnom priemysle a stavebníctve. Hlavnou témou konferencie, ktorú usporiadala spoločnosť CAD Studio s podporou ďalších odborných partnerov vrátane spoločnosti SOFTIP, bola Automatizácia navrhovania.

Foto: CAD Studio

 

KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI VÝROBY

Prvý deň dvojdňovej konferencie bol zameraný na strojárstvo a výrobný priemysel (CAD/CAM/PDM), druhý deň potom tradične na stavebníctvo, architektúru a BIM technológie. Pod heslom Automatizácia navrhovania predstavila táto akcia nové návrhové technológie a zamerala sa na výmenu praktických skúseností používateľov aplikácií a riešení v týchto oblastiach.

V úvodnej prednáške strojárskej časti predstavil Martin Peňáz, zástupca spoločnosti Autodesk, projekt Budúcnosť českej výroby a hlavné aspekty digitalizácie výroby. V ďalších prezentáciách sa prednášajúci - používatelia z profesionálnej praxe - podelili o svoje skúsenosti s nasadením a využívaním návrhových technológií a s prepojením CAD, CAM a PDM nástrojov s ďalšími firemnými procesmi vo svojich spoločnostiach.

 

 

Foto: CAD Studio

 

ZÁKLADOM VÝROBY JE JEJ TECHNICKÁ PRÍPRAVA

Nechýbala ani spoločná prednáška spoločností CAD Studio a SOFTIP, ktorá bola v nadväznosti na hlavnú tému konferencie venovaná automatizácii technickej prípravy výroby (TPV). V jej úvode popísal Radomír Žvak, konateľ a obchodný riaditeľ CAD Studio, dôvody užšej spolupráce medzi oboma spoločnosťami a výhody, ktoré spojené sily zákazníkom prinášajú. Prepojeniu produktov oboch firiem sa zase venovala Jana Verčimáková zo spoločnosti SOFTIP, ktorá priblížila informačný systém pre technickú prípravu výroby.

Najvýznamnejším riešením spoločnosti SOFTIP v tejto oblasti je špecializovaný softvérový nástroj SOFTIP MONACO, ktorý v ČR nie je neznámym produktom. Ako úspešný nástupca riešenia SYSKLASS predstavuje technický informačný systém novej generácie. Nadväzuje na CAD/PDM a dáva výstup do riadenia výroby. Je tak logickou a neoddeliteľnou súčasťou medzi návrhom výrobku a jeho produkciou. 

 

 

Foto: CAD Studio

 

KEĎ ÚSPEŠNÉ PRÍBEHY INŠPIRUJÚ

So záujmom účastníkov sa stretli prípadové štúdie zákazníkov, ktorí spomínané riešenia pre technickú prípravu výroby s úspechom používajú:  Brush SEM Plzeň, ktorá nadviazala na tradíciu výroby generátorov pod značkou ŠKODA a dnes patrí ku kľúčovým, svetovým výrobcom turbogenerátorov i holandskej spoločnosti Control Seal, ktorá sa špecializuje na vysokotlakové ventily pre ropný a plynárenský priemysel.

Detailnejšie informácie ohľadom prezentovaných tém mohli záujemcovia získať aj v rámci praktických popoludňajších workshopov, kde spoločnosť SOFTIP v sekcii Správa dokumentácie a procesov, integrácia s ERP/TPV zastupoval produktový manažér IS SOFTIP MONACO, Jozef Ďurica.

Odborné diskusie k jednotlivým prednáškam, paralelne prebiehajúce workshopy i populárny záverečný "okrúhly stôl" potvrdili trvalý záujem účastníkov o výmenu reálnych skúseností aj o technologické novinky zo sveta CAx a BIM softvéru. 

 

 

Foto: CAD Studio

 

Zdroj: cadstudio.cz